BE: Luminus en Zefier bundelen krachten op gebied van duurzame energie

| 21 januari 2021

© Luminus

Belgisch Energiebedrijf Luminus en Zefier, een gemeentelijke holding met participaties in milieuvriendelijke energieproductie, kondigden deze week aan samen te gaan werken. De partijen hebben hiervoor Zo-Fier nv opgericht, een gemeenschappelijk filiaal dat zich gaat toeleggen op de ontwikkeling, de bouw en de uitbating van duurzame energieprojecten in de 168 Vlaamse gemeentes waar Zefier actief is.

Luminus zet sinds 2001 in op windenergie en is naar eigen zeggen nummer 1 op het gebied van onshore windenergie in België. Het bedrijf heeft 234 windturbines. Samen zijn deze goed voor een geïnstalleerd vermogen van 588 MW. Het bedrijf wilt tegen 2023 dit vermogen  uitbreiden tot 785 MW.

Zefier is reeds actief in 168 gemeentes, goed voor 4,2 miljoen inwoners of 65% van de Vlaamse bevolking. Het is hiermee de grootste onrechtstreekse burgercoöperatie. Zefier heeft verschillende participaties in projecten die elektriciteit opwekken door middel van hernieuwbare bronnen, in casu windturbines en zonnepanelen. Eind 2020 participeerde Zefier in 87 operationele windturbines met een nominaal vermogen van 275,80 MW en in 72.408 zonnepanelen met een geïnstalleerd piekvermogen van 20.897,71 kWp.

Via de participatie van Zefier in Zo-Fier zullen de gemeentelijke aandeelhouders van Zefier voortaan kunnen participeren in windprojecten van Luminus in hun gemeente.

Voor Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus, “sluit de oprichting van Zo-Fier perfect aan bij de strategie van Luminus. Als producent van groene energie willen we bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst waarbij bescherming van de planeet, welzijn en economische groei met elkaar verzoend worden dankzij elektriciteit en innovatieve diensten. Om projecten rond hernieuwbare energie op te zetten hebben we zowel burgers als overheden nodig. Met Zo-Fier kunnen we hen nog meer betrekken en onze lokale verankering versterken. Enkel samen maken we het verschil.”

Henk Kindt, schepen van de stad Roeselare, voorzitter van Zefier: “Voor Zefier is dit partnerschap met Luminus een belangrijke volgende stap in de uitbouw van de participaties in hernieuwbare energieprojecten en dus een bijdrage in het halen van de klimaatdoelstellingen. Dit is mogelijk dankzij de steun en het vertrouwen van meer dan de helft van de Vlaamse steden en gemeenten. Met het behaalde rendement kunnen zij zelf dan weer investeren in hun stad of gemeente. Tweemaal winst dus: voor het klimaat én voor de burger.”

Windturbineproject Eeklo
Het eerste project voor hernieuwbare energie dat wordt opgenomen in Zo-Fier is een windturbine te Eeklo. De stad Eeklo participeert via Zefier voor 45% in de windturbine die zal gebouwd worden in de Vrouwestraat. Luminus participeert voor 55%. Bron: Luminus

 

 

Tags: , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.