Besluiten Net op Zee IJmuiden Ver Gamma onherroepelijk

| 21 september 2023

Het inpassingsplan, de definitieve vergunningen en ontheffingen en het MER voor het project Net op zee IJmuiden Ver Gamma zijn onherroepelijk.

Dit meldt adviesbureau Pondera die in combinatie met Arcadis het MER en de vergunningaanvragen heeft opgesteld. Van 23 juni tot en met 4 augustus 2023 hebben de documenten ter inzage gelegen. Er zijn geen beroepen ingediend, wat betekent dat de besluiten onherroepelijk zijn.

Net op Zee IJmuiden Ver Gamma

Het project Net op zee IJmuiden Ver Gamma bestaat uit een platform op zee waar de windturbines vanuit windenergiegebied IJmuiden Ver op aangesloten worden, een ondergrondse kabelverbinding op zee en op land, en een converterstation van waaruit de verbinding op het landelijke elektriciteitsnet van TenneT wordt aangesloten. De verbinding van Net op zee IJmuiden Ver Gamma loopt van het noordelijke deel van IJmuiden Ver naar de Maasvlakte. Vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver lopen nog twee 2 GW-verbindingen: Net op zee IJmuiden Ver Alpha (naar het Sloegebied bij Borssele) en Net op zee IJmuiden Ver Beta (ook naar de Maasvlakte).

Arcadis en Pondera hebben voor de Netten op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta ook het MER en de vergunningaanvragen opgesteld. Voor deze projecten zijn de hoofdvergunningen en inpassingsplannen ook onherroepelijk. Inmiddels is dan ook een start gemaakt met de aanlegwerkzaamheden voor deze projecten.

Nederwiek

Arcadis en Pondera werken momenteel ook aan de netaansluiting van het volgende windenergiegebied op de Noordzee: Nederwiek. De windenergiegebieden IJmuiden Ver en Nederwiek zijn samen goed voor 12 GW aan windenergie op zee. Hiermee dragen we substantieel bij aan de doelstelling van de Nederlandse overheid om rond 2030 circa 21 GW wind op zee te hebben gerealiseerd. Bron: Pondera

Tags: , , , , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.