Deme Offshore en Fugro zorgen voor stabilisatie Hollandse Kust Zuid inter array-kabels

| 21 september 2023

Vattenfall heeft Deme Offshore NL BV gecontracteerd om de inter-array kabels voor het offshore windpark Hollandse Kust Zuid te verstevigen met steenbermen. Voorafgaand aan de installatiewerkzaamheden voor de steenbermen zal Fugro IAC-inspecties en scour pad surveys uitvoeren.

© Fugro

Vattenfall gaat de kabels rondom de turbines van Hollandse kust Zuid extra verstevigen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Deme offshore NL BV. Het bedrijf maakt daarvoor gebruik van hun vloot van hellende valpijpschepen. De rotsinstallatiewerkzaamheden vinden plaats tussen Q4 van 2023 en Q1 van 2025.

Sam Gardner, projectmanager: “We gaan de inter array-kabels (IAC) van HKZ 1-4 met behulp van steenbermen stabiliseren. We hebben besloten om deze maatregelen proactief uit te voeren vanwege eerdere ervaringen in de offshore windindustrie. Daarmee verlengen we de levensduur van de kabels en verminderen we risico’s.”

Voorafgaand aan de installatiewerkzaamheden voor de steenbermen zal Fugro IAC-inspecties en scour pad surveys uitvoeren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van onbemande Blue Essence® vaartuigen uitgerust met een Blue Volta®. Deze elektrische, op afstand bediende voertuigen (eROV’s) wordt aangestuurd vanuit Fugro’s remote operations center in Aberdeen. Een eROV verbruikt tot 95% minder brandstof dan conventionele ondersteuningsschepen en scheelt bovendien inzet van personeel in de risicovolle offshore-omgeving.

Deze aanpak past in Vattenfall’s ambitie op het gebied van duurzaamheid en om een zo veilig mogelijke werkomgeving te bieden. De IAC- en scour pad inspecties worden al uitgevoerd en zullen in oktober 2023 wordt afgerond. Bron: Vattenfall

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.