Drenthe houdt regie op grote windparken

| 21 oktober 2010
bron: Provincie Drenthe

De provincie Drenthe heeft de eerste verantwoordelijkheid bij de realisatie van grootschalige windparken in de Veenkoloniën en Zuidoost Drenthe. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen het provinciebestuur en het gemeentebestuur van Borger-Odoorn en het Rijk.

Aanleiding voor dit gesprek was de toepassing van de rijkscoördinatieregeling bij een initiatief voor een groot windpark in de gemeente Borger-Odoorn. In de wet is vastgelegd dat het Rijk gaat over de aanleg van windparken van meer dan 100 megawatt als daartoe een verzoek komt van initiatiefnemers.

In het geval van Borger-Odoorn was het ministerie van Economische Zaken op aanvraag van de initiatiefnemers Raedthuys en de Vereniging voor Duurzame Energie al bezig met de voorbereidingen voor een milieu-effectrapportage. De gemeente was daar verbolgen over, omdat er geen vooroverleg was geweest.

Ook de provincie Drenthe vond de manier waarop het Rijk te werk ging allemaal te snel gaan. In overleg met de andere provincies is het aanbod gedaan dat provincies zich tot 2015 eerst zelf inzetten om hun doelstellingen op het gebied van windenergie te behalen. Als dat niet lukt, zou het Rijk alsnog de rijkscoördinatieregeling kunnen toepassen.

In het overleg met het Rijk is afgesproken dat het Rijk wel eindverantwoordelijk blijft voor windparken boven de 100 megawatt. Maar de uitvoering en de regie wordt bij de provincie neergelegd. De provincie Drentehe wil een stuurgroep in het leven roepen, waarin ook de gemeenten uit de Veenkoloniën en Zuidoost Drenthe, Groningse buurgemeenten en de provincie Groningen zitting hebben.

Die stuurgroep kan daarbij voortborduren op de Drentse ‘Grounds-for-Change-gedachte’, waarbij opwekking van windenergie en duurzame ontwikkeling gekoppeld wordt aan ruimtelijk beleid in de regio. De provincie steunt ook het voorstel van wethouder Bruijntjes om in de gemeente Borger-Odoorn ook een maatschappelijke discussie te voeren over windenergie.

De gemeente en de provincie gaan op korte termijn met elkaar in overleg om te kijken hoe dat vorm kan krijgen.

Category: Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.