Electriciteitsproductie windturbines in 2015 met 19% toegenomen

| 21 juli 2016

Vooral door uitbreiding van de capaciteit nam de elektriciteitsproductie van windturbines  in 2015 met 19% toe. In 2015 kwam 52% van de productie van hernieuwbare elektriciteit uit windenergie. De capaciteit van de Nederlandse windturbines steeg in 2015 met 520MW tot ongeveer 3,4 duizend MW eind 2015. De uitbreiding was voor een belangrijk deel te danken aan het gereed komen van enkele grote parken op land en op zee. Op land steeg de capaciteit van 2637 MW naar 3031 MW en op zee van 228 naar 357 MW

Elektriciteitsproductie uit windenergie is vooralsnog duurder dan het produceren van elektriciteit uit aardgas, kolen of nucleaire bronnen. Subsidies voor windenergie zijn daarom cruciaal voor investeerders in windmolens. In 2015 ontvingen de fabrikanten van windturbines voor hun elektriciteitsproductie 332 miljoen euro.

Bij de verdeling van de windturbines over het land valt op dat de meesten in de kustprovincies staan. Dat is niet verwonderlijk, gezien het grotere windaanbod. Bij de plaatsing van de windmolens is het windaanbod echter niet de enige factor. Ook de beleving over de inpasbaarheid in het landschap speelt een belangrijke rol. Dat verklaart waarom in Flevoland de meeste windmolens staan, ondanks dat Flevoland niet de meest gunstige windcondities heeft (Geertsema en van den Brink, 2014).

In 2020 wil het Rijk 6 000 MW aan opgesteld windvermogen op land hebben gerealiseerd (EL&I, 2011). Dit is inclusief de bestaande windturbines. In juni 2013 hebben de provincies afgesproken hoe ze deze 6 000 MW onderling willen verdelen (IPO, 2013). De provincies spelen vooral een rol bij de verlening van vergunningen. De subsidies blijven een taak van de landelijke overheid. RVO (2016) concludeert dat er veel projecten in voorbereiding zijn om de doelstelling te halen, maar dat het lastig zal worden om de doelstelling volledig te realiseren.

In 2006 is het eerste windpark op zee in gebruik genomen en in 2008 het tweede.
In 2015 is het derde windmolenpark op zee (windpark Luchterduinen met 129 MW) in gebruik genomen. De drie parken tezamen produceerden in 2015 ongeveer 15 procent van alle windenergie. Noordelijk van Schiermonnikoog en Ameland is in 2015 begonnen met de bouw van twee offshore windparken (Gemini) met een gezamenlijk vermogen van 600 MW.

Lees meer

Bron: Clo

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.