ENGIE mag Windpark De Groene Delta gaan bouwen

| 21 mei 2020

© ENGIE

Energiebedrijf ENGIE mag op het terrein van Centrale Gelderland tussen de Noordkanaalhaven en de Waal te Nijmegen twee windturbines realiseren. Woensdag deed de Raad van State positief uitspraak over dit project, Windpark De Groene Delta.Energiebedrijf ENGIE mag op het terrein van Centrale Gelderland tussen de Noordkanaalhaven en de Waal te Nijmegen twee windturbines realiseren. Woensdag deed de Raad van State positief uitspraak over dit project, Windpark De Groene Delta.

ENGIE wil op dit voormalige terrein van energiecentrales twee turbines met een maximale ashoogte van 112 meter, een maximale rotordiameter van 132 meter en een maximale tiphoogte van 172 meter plaatsen. In februari 2019 waren de omgevings- en natuurvergunning hiervoor al verleend door het college van gedeputeerde staten van Gelderland.

Verschillende partijen, waaronder omwonenden en eigenaren van een gebouw nabij, hebben een beroep ingesteld tegen deze vergunningen.In een tussenspraak kwam naar voren dat er een fout was gemaakt bij het verlenen van de omgevingsvergunning door het college. Deze had voorafgaand aan de verlening van de omgevingsvergunning aan de provinciale staten een verklaring van geen bedenkingen moeten vragen.

Bij brief van 16 april 2020 heeft het college laten weten dat provinciale staten op 15 april 2020 hebben besloten om alsnog de benodigde verklaring van geen bedenkingen af te geven. Hiermee kan ENGIE aan de slag gaan.

 

Tags: , , ,

Category: Windenergie, Windparken

Reacties zijn gesloten.