Geen windmolens langs Oudevaarttocht Medemblik

| 21 augustus 2014

De gemeenteraad van Medemblik heeft bij meerderheid een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen alles in het werk te stellen om te voorkomen dat het windmolenpark Wieringermeer volgens de toenmalige plannen zou worden gerealiseerd. In deze plannen waren molens van maximaal 120m hoog gerealiseerd. Deze zijn nu vervallen.

Aan de westzijde van de A-7 is het de bedoeling de huidige lijn van windmolens te vervangen. Deze staan op circa 1 km van de meeste noordelijke punt van Lambertschaag. De windmolens langs de Oudevaarttocht hebben een masthoogte van 78 meter en een rotordiameter van 66 meter, waarmee de huidige tiphoogte (mast plus rotorblad) 111 meter hoog is.

In het inpassingsplan wordt de mast ten hoogste 120 meter met een rotordiameter van maximaal 117 meter. Hierdoor komt de tiphoogte op maximaal 178,5 meter. Ter vergelijking: de windmolen de “ambtenaar”, achter het voormalige stadhuis van Medemblik, heeft een mast- en tiphoogte van respectievelijk 135 en 198 meter en staat eveneens op ca. 1 km uit de dijk.

Uitzicht Lambertschaag 

Het college constateert dat wanneer de huidige lijn van windmolens aan de Oudevaarttocht in mast- en tiphoogte respectievelijk 42 en 67,5 meter hoger worden, er voor de kern Lambertschaag eenzelfde beeld dreigt als nu vanuit de Nieuwstraat in Medemblik is te zien. Temeer daar het Noordeinde van Lambertschaag, net als de Nieuwstraat in Medemblik, loodrecht op de dijk staat, waardoor de windmolens behoorlijk aanwezig zullen zijn.

Grote inbreuk Westfriese landschap

Het college is van mening dat hogere windmolens, zoals de “ambtenaar” nabij Medemblik, de schaal van het landschap overstijgen en hierdoor een grote(re) inbreuk maken op het Westfriese landschap en de leefbaarheid van woonkernen, in dit geval Lambertschaag. Daarnaast is de dijk een monument en dreigt het beeld van het monumentale karakter van de dijk verloren te gaan, wanneer de windmolens boven de dijk uittorenen, en zal daarom tegen dit ontwerp in protest gaan bij het ministerie van Economische Zaken.

ambtenaar

Bron: Gemeente Medemblik

Tags: , , , , , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.