Greenpeace: Energieakkoord loopt achter op schema

| 21 juni 2014

Energieakkoord loopt achter op schema, Nederland vergroent niet snel genoeg. In augustus vorig jaar boekten de Nederlandse milieuclubs een bescheiden succes. Ein-de-lijk was het zover, onderhandelaars van milieuorganisaties, werkgevers en overheid zetten hun handtekening onder een nationaal energieakkoord van de Sociaal Economische Raad (SER).

Het hoofddoel: in 2020 14 procent duurzame energie opwekken. Inmiddels is er heel wat gebeurd, maar we lopen achter op schema. Eerst het goede nieuws: de vijf oude kolencentrales die nog in Nederland staan te walmen, gaan volgens afspraak voortijdig dicht. Belangrijk voor het klimaat én de luchtkwaliteit. Ook heeft de overheid de plekken aangewezen waar de windmolens komen die een groot deel van onze energie schoon gaan opwekken. Bovendien is er veel geld vrijgemaakt voor het isoleren van huurhuizen.

Beren op de weg

Maar een drietal belangrijke doelen die in het energieakkoord zijn afgesproken, staan op het spel: de 14 procent duurzame energie dreigen we niet te gaan halen, de 15.000 groene banen die waren beloofd, zijn er nog niet en er wordt bij lange na niet genoeg energie bespaard.

  • Windenergie: Omdat het even duurt voordat al die extra windmolens op zee er staan, moet er haast worden gemaakt met het sluiten de vergunningstrajecten. Minister Kamp kondigde al in april aan dat er vertraging in het proces zit. Geen optie, vindt Greenpeace, als we die 14 procent in 2020 echt willen halen.
  • Groene banen: De vergroening van onze energievoorziening kan en moet samengaan met het creëren van extra werkgelegenheid. Het energieakkoord is een prachtige impuls voor de groene economie in Nederland, met nieuwe banen in de windsector, de installatiebranche en de bouw. Kamp wil echter niet uitsluiten dat de subsidieregeling voor duurzame energie in de toekomst ook wordt opengesteld voor projecten in het buitenland. Dat is in strijd met de afspraken die we vorig jaar hebben gemaakt.
  • Energiebesparing: een groot deel van de in het akkoord afgesproken energiebesparing moet bij de energie-intensieve industrie vandaan komen. Logisch: wie veel energie gebruikt, kan over het algemeen ook het meest besparen. Helaas gaan die grote bedrijven op de rem staan.

Een woord een woord

Greenpeace vindt dat de gemaakte afspraken moeten worden nageleefd. Het energieakkoord was voor ons al een compromis, waarbij we water bij de wijn hebben moeten doen. Als er nu gemorreld gaat worden aan de doelstellingen is het milieu uiteindelijk de dupe. Bernard Wientjes, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW en minister Kamp zeiden ‘een man een man, een woord een woord’ toen het energieakkoord werd gesloten. Aan die mooie woorden zullen we ze houden.

energieakkoord

Tags: , , ,

Category: Beleggen, Groene energie, Onshore windparken, Windenergie, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.