Groen licht voor windpark De Veenwieken in Ommen-Hardenberg-Dedemsvaart

| 21 december 2017
De initiatiefnemers starten begin 2018 met de voorbereidingen voor de realisatie van windpark De Veenwieken.  Vanwege de levertijd van de turbines is de verwachting dat de bouw van windpark De Veenwieken in het najaar van 2018 start met het aanleggen van wegen. De bouw van de windturbines vindt plaats in de loop van 2019

De beroepschriften tegen het bestemmingsplan, inpassingsplan en de omgevingsvergunningen voor windpark De Veenwieken vlakbij Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg zijn door de Raad van State ongegrond verklaard. Daarmee zijn de plannen onherroepelijk geworden. De initiatiefnemers starten in 2018 met de voorbereidingen van het windpark. De bouw van de tien windmolens start naar verwachting in 2019.

Het windpark bestaat uit 10 windturbines: 5 windturbines in de gemeente Hardenberg en 5 in de gemeente Ommen. Bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn vijf beroepschriften ingediend tegen de besluiten van provincie en gemeente om het inpassingsplan en bestemmingsplan vast te stellen en de omgevingsvergunningen te verlenen.

Woensdag heeft de Raad van State uitspraak gedaan en heeft de resterende vier beroepschriften ongegrond verklaard. Daarmee zijn het bestemmingsplan, inpassingsplan en de omgevingsvergunningen onherroepelijk geworden.

Bron: Vechtdal Centraal

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.