Groen licht voor Windpark Elzenburg – De Geer

| 21 juni 2024

Afgelopen woensdag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State positief uitspraak gedaan in de zaak over het bestemmingsplan van Windpark Elzenburg – De Geer. Dat betekent dat de vier windturbines gebouwd mogen worden.

In 2021 stelde de gemeenteraad van Oss het bestemmingsplan ‘Windmolenpark Elzenburg-De Geer 2021’ (opnieuw) vast. Het plan voor een windpark is een initiatief van Pure Energie en De Wachtmeesters en bestaat uit vier windturbines aan de rand van het bedrijventerrein Elzenburg – De Geer in Oss. Deze gaan naar verwachting ongeveer vijftig miljoen kilowattuur groene stroom opwekken. De Wachtmeesters en Pure Energie ontwikkelen het windproject samen. Twee windturbines komen via De Wachtmeesters in lokaal eigendom. De andere twee zijn van Pure Energie. Het gaat om een zogenoemd gecoördineerd project, waarbij ook omgevingsvergunningen voor de windturbines zijn verleend.

Inwoners van Macharen en Berghem zijn tegen dit bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vrezen geluidshinder en gezondheidsrisico’s. Het akoestisch onderzoek (van 8 november 2021) zou onzorgvuldig zijn uitgevoerd, zodat de raad dit onderzoek niet aan het bestemmingsplan ten grondslag had kunnen leggen. Bovendien zou het bestemmingsplan niet voldoen aan de Europese natuurbeschermingsregels.

De verschillende beroepen zijn door de Afdeling niet-ontvankelijk of ongegrond verklaard. Lees hier de gehele uitspraak. Met de openbaarmaking van de uitspraak van de Raad van State zijn de omgevingsvergunningen en het bestemmingsplan definitief.

Keuze windturbines en financiering

De initiatiefnemers kunnen nu de financiering van het windpark regelen en de bouw ervan gaan voorbereiden. Dat duurt naar verwachting nog een half jaar tot een jaar, zo meldt Pure Energie.

De initiatiefnemers hebben nog geen keuze voor windturbine bekend gemaakt. Wat wel vast staat is dat deze windturbines een ashoogte tussen de 100 en 145 meter en een tiphoogte van maximaal 210 meter mogen hebben. Bron: Pure Energie

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.