Hoogspanningslijn Zuid-Beveland niet ondergronds

| 21 januari 2015
Op Zuid-Beveland mag ondergronds geen nieuwe hoogspanningslijn worden aangelegd. Waarom niet? Omdat er nauwelijks ervaring is opgedaan met ondergrondse 380kV-verbindingen. De risico’s zijn nog te groot, maar burgers en politici roepen erom omdat deze geen afbreuk doen aan het landschap.
Landelijk netbeheerder Tennet is bezig met een proef in de Randstad waar een 380 kV-lijn ondergronds wordt aangelegd over een lengte van 10 km. Deze wordt in 2017 verlengd tot 20 km. Jeroen Brouwers van Tennet vertelt: Een ondergrondse 380kV-verbinding van deze schaal ligt nog nergens ter wereld. Voorlopig blijft het bij 20 kilometer, want volgens deskundigen is dat een lengte waarbij de risico’s voor de net-stabiliteit en leveringszekerheid nog aanvaardbaar zijn.
De nieuwe hoogspanningslijn moet eind 2016 gebouwd worden omdat de huidige geen capaciteit meer heeft. Bovendien moet de energie van toekomstige offshore windparken  via Zeeland worden getransporteerd.
gemini
Bron: PZC

Tags: , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Offshore windparken, Offshore Windparken, Windenergie, Windmolens, Windturbines

Reacties zijn gesloten.