Inwoners kunnen mening geven over uitgangspunten voor nieuwe zoeklocaties voor wind in Alblasserwaard

| 21 augustus 2023

In mei 2023 hebben de gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden uitgangspunten vastgesteld voor mogelijke nieuwe locaties voor windenergie in RES-regio Alblasserwaard. Vanaf 17 augustus tot en met 10 september kunnen inwoners via een online enquête hierover hun mening geven.

Op dit moment is 18% van het RES-bod voor windenenergie gerealiseerd door de stroomopwekking van het bestaande windpark Giessenwind en zit 13% in de pijplijn door middel van windpark Groote Haar. Voor de realisatie van de resterende ambitie voor wind (69% van het bod, 389 TJ) zijn 6 tot 10 turbines nodig. Sinds het stopzetten van de verkenningen voor windenergie bij zoeklocaties A15 Oost en Avelingen werken beide gemeenten, provincie Zuid-Holland en waterschap Rivierenland samen aan een nieuwe windverkenning. De verkenning moet uitmonden in nieuwe locaties voor windturbines in de Alblasserwaard. Voor het zoeken naar locaties zijn door de gemeenteraad op 25 mei 2023 uitgangspunten vastgesteld.

Mening inwoners

In de enquête wordt aan inwoners van Gorinchem en Molenlanden gevraagd welke uitgangspunten zij het belangrijkst vindt voor het vaststellen van nieuwe zoeklocaties voor windenergie in de Alblasserwaard. Daarbij valt te denken aan het belang van een goede landschappelijke inpassing, slimme programmering van het elektriciteitsnet, afstand tot erfgoed en woningen en een minimaal aantal windturbines per locatie.

De uitkomsten van deze enquête vormen een belangrijk onderdeel van het raadsvoorstel dat later dit jaar wordt aangeboden aan de gemeenteraden. In dit raadsvoorstel komen mogelijke zoeklocaties voor windenergie in Gorinchem en Molenlanden te staan.

De enquête is van donderdag 17 augustus tot en met zondag 10 september te vinden op de websites van beide gemeenten.

Spreekuren voor grondeigenaren

Eén van de uitgangspunten van de windverkenning is dat wordt gestreefd naar minimaal 50% lokaal eigendom van windturbines en (financieel) rendement voor omwonenden en de regio. Naast de mening van inwoners willen de gemeenten Gorinchem en Molenlanden daarom ook in contact komen met grondeigenaren of initiatiefnemers die mogelijk geïnteresseerd zijn in het realiseren van windenergie (op hun eigen gronden).

Op dinsdag 5 en dinsdag 12 september aanstaande worden hiervoor spreekuren ingericht om met grondeigenaren of (toekomstige) initiatiefnemers in gesprek te gaan over welke ideeën zij hebben over windenergie in RES-regio Alblasserwaard en  onder welke (rand)voorwaarden maximaal lokaal eigenaarschap en optimalisering van regionale opbrengsten mogelijk zijn. Geïnteresseerden kunnen zich vóór woensdag 30 augustus 2023 aanmelden via een mail naar duurzaam@gorinchem.nl of telefonisch contact opnemen met de gemeente Gorinchem. Bron: Gemeente Gorinchem

Tags: ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.