Kamp schrijft brief over moties windenergie

| 21 mei 2014

In een brief gedateerd 20 mei heeft Minister Kamp gereageerd op de moties VAO windenergie op land besproken in de Tweede Kamer op 24 april. 

  • Motie de Vries over windpark N33 in de provincie Groningen krijgt tot uiterlijk 1 september 2014 de gelegenheid om naar een alternatief te zoeken voor het beoogde windpark N33.
  • Motie De Vries en Dik-Faber over windpark Drentse Veenkolonien besluit Kamp om de Rijksadviseur voor het landschap zijn landschappelijke visie te geven over de inpassing van windenergie in het plangebied van het windpark De DRentse Monden en Oostermoer.
  • Motie De Vries over maximering Windpark Fryslan op 250 MW is Kamp bereid om de provincie Friesland de mogelijkheid te bieden om tot uiterlijk 30 juni 2014 te komen met realistische alternatieven. De resultaten zullen verder betrekking hebben bij de besluitvorming. Als blijkt dat er sprake is van realistische alternatieven zal Kamp de provincie tot uiterlijk 1 januari 2015 de ruimte geven om de totale taakstelling planologisch in te vullen.

Lees hier de volledige brief.

Bron: Overheid

Tags: , , ,

Category: Wereldwijd, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.