Laatste transformator voor HKZ offshore verbinding arriveert op de Maasvlakte

| 21 september 2020

© TEnneT (bron: Twitter)

Vandaag heeft TenneT een 180-ton wegende transformator mogen verwelkomen op de Maasvlakte. Het is de laatste van in totaal vier transformatoren voor een nieuw transformatorstation dat deel uit maakt van het Net op Zee Hollandse Kust Zuid. De komende dagen wordt de transformator naar het station gebracht en geïnstalleerd.

De transformator weegt 180 ton en is 10 meter lang en 4,5 meter hoog. De drie overige transformatoren waren al eerder geleverd, waarvan de eerste in juni dit jaar. De transformatoren zijn door Siemens gemaakt in Oostenrijk en per schip naar de Maasvlakte vervoerd.

In het nieuwe transformatorstation op de Maasvlakte wordt de elektriciteit vanuit het 1.400 MW offshore windpark Hollandse Kust (zuid) van Vattenfall omgezet van 220 kV naar 380 kV spanningsniveau zodat de elektriciteit op het landelijk hoogspanningsnet Randstad 380 kV- Zuidring van TenneT kan worden getransporteerd.

In september 2019 is er een begin gemaakt met de grondwerkzaamheden bij het station. In de zomer begon TenneT met het leggen van de kabels voor het transformatorstation. In totaal omvat dit ongeveer 136 km aan hoogspanningskabels, laagspanningskabels en telecom kabels volgens de netbeheerder.

Net op Zee Hollandse Kust Zuid
Het nieuwe transformatorstation maakt samen met twee transformatorplatformen op zee (Hollandse Kust Zuid Alpha en Hollandse Kust Zuid Beta) met elk een capaciteit van 700 MW, twee 220 kV wisselstroom kabels per platform en uitbreiding van het bestaande hoogspanningsstation ‘Maasvlakte’  deel uit van het Net op Zee Hollandse Kust Zuid.

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.