Liander breidt elektriciteitsnet Flevopolder uit

| 21 juni 2019

Liander gaat het elektriciteitsnet in de Flevopolder uitbreiden. De sterke groei in het aanbod van duurzaam opgewekte energie uit met name zon en wind in deze regio zou sneller gaan dan de netbeheerder het net op aan kan passen. Hierdoor zou op een aantal plekken in de Flevopolder de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet bereikt zijn.

Op bepaalde locaties in de Flevopolder is er niet voldoende capaciteit beschikbaar in het elektriciteitsnet om extra zonne- of windenergie terug te leveren. Hierdoor is het nodig om een tijdelijke (gedeeltelijke) transportbeperking op te leggen aan bestaande en nieuwe klanten die meer duurzame energie willen opwekken en terugleveren. Een transportbeperking houdt in dat klanten wel een aansluiting hebben, maar mogelijk niet de volledige capaciteit van hun aansluiting kunnen gebruiken.

Om deze knelpunten op te lossen gaat Liander in het uitbreiden van een aantal elektriciteitsverdeelstations investeren. Zo gaat het de elektriciteitsverdeelstations in Dronten en Lelystad gaan uitbreiden. Hiermee ontstaat in die gebieden vanaf 2023 extra capaciteit op het elektriciteitsnet. In Zeewolde wordt gekeken of de windmolens die momenteel worden vervangen, rechtstreeks kunnen worden aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet van Tennet. Daarmee ontstaat er vanaf 2022 ruimte om zonne-energie aan te sluiten. In de tussentijd onderzoekt Liander of het toepassen van congestiemanagement ruimte kan scheppen in het elektriciteitsnet.

Slimme oplossingen
Daarnaast bekijkt Liander welke innovaties en oplossingen er nog meer mogelijk zijn in de Flevopolder om het bestaande net slimmer te benutten. Een aangedragen oplossing is het inzetten van reservecapaciteit van het elektriciteitsnet. Een andere mogelijkheid is het tijdelijk afschakelen duurzame opwekinstallaties bij overbelasting van het elektriciteitsnet. Klanten zouden dan een vergoeding hiervoor krijgen.

In Flevoland start op de eerste plaats een bijzondere proef met een zogenaamde opwekcontainer, die het mogelijk maakt om nieuwe zonneweides snel aan te sluiten met een eenvoudige aansluiting. Om deze opwekcontainer breder in te kunnen zetten, moet de wet- en regelgeving worden aangepast. Als deze proef slaagt zou dit voor andere zonneparken een goede oplossing kunnen bieden. Bron: Liander

Tags: , , , ,

Category: Electriciteit, Windenergie

Reacties zijn gesloten.