Lorentz II en III en Leuvenumseweg inzetten als locaties windenergie Harderwijk

| 21 juni 2014

De gemeenteraad Harderwijk had in maart al besloten om de locaties aan de Lorentz II, III en de Leuvenumseweg in te zetten als locaties voor windenergie. Nu heeft ook het College van B & W van de gemeente Harderwijk haar zienswijze in gebracht. De windvisie van de provincie Gelderland benoemd de Lage Enkweg als locatie. 

Aangezien deze locatie  in een open agrarisch gebied ligt, kan deze locatie volgens het college gecombineerd worden met andere intensieve functies. Tevens is er vanuit de gemeente Harderwijk geen bestuurlijk draagvlak voor deze locatie. De provincie is verzocht om deze locatie uit de windvisie te halen. Dit geldt ook voor de locatie langs de A28 op grondgebied van Harderwijk. Er is in de afweging geen rekening gehouden met de ontwikkeling van de woonwijk Drielanden-West. Ook is verzocht deze locatie niet op te nemen in de visie.


De Provincie Gelderland streeft naar een betrouwbare, betaalbare en hernieuwbare energievoorziening en energieneutraliteit in 2050. Windenergie is hierbij een belangrijk onderdeel. De Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het opwekken van 230,5 megawatt (MW) opgesteld vermogen. De ambities van de gemeente Harderwijk sluiten helemaal aan bij deze doelstelling. Het ontwerp van de Windvisie ligt ter inzage tot en met 27 juni 2014, gedurende deze periode kunnen zienswijzen kenbaar worden gemaakt. De planning van de provincie is om alle ingediende zienswijzen te verwerken en deze in oktober van dit jaar de Windvisie ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten.

De gemeente Harderwijk heeft via het project de Energieke Stad een routekaart naar een klimaatneutraal Harderwijk vastgesteld. Met behulp van deze route wil de gemeente Harderwijk in 2031 de uitstoot van CO2 met 45% reduceren. De energietransitie, het overstappen op duurzame energiebronnen, is één van de drie belangrijke pijlers uit de routekaart. Windenergie is hierbij een belangrijk onderdeel.

harderwijk

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.