Mogelijke deelname van Duitse staat in TenneT

| 21 mei 2020

© TenneT

TenneT ondersteunt de mogelijkheid van een minderheidsbelang van de Duitse staat dat deze week door Minister Hoekstra van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer is gepresenteerd als voorkeursscenario. Nu is het bedrijf nog 100% in handen van de Nederlandse staat. Deelname van de Duitse staat moet voorzien in TenneT’s kapitaalbehoefte. Het streven is om dit jaar nog tot een akkoord op hoofdlijnen te komen.

TenneT schat haar huidige investeringsagenda voor de periode 2020-2029 op dit moment in op een bandbreedte van 40 tot 50 miljard Euro, waarvan circa 30 % in Nederland en circa 70 % in Duitsland. De geschatte kapitaalbehoefte van TenneT Holding over deze periode is 5,3 miljard Euro. Eind 2019 werd dit nog geschat op 4,75 miljard Euro. De kapitaalbehoefte zou het gevolg zijn van stijgende investeringen (door de energietransitie) en de aanhoudend lage rentestand.

Het scenario zou volgens het kabinet het beste binnen de geformuleerde politieke doelstellingen en randvoorwaarden passen. Doelstellingen zijn het behouden van de voordelen van de grensoverschrijdende aansturing van TenneT en het verlagen van de financiële risico’s van de Duitse activiteiten voor de Nederlandse staat. Randvoorwaarden bestaan uit het borgen van de publieke belangen en de nationale veiligheid.

Joint Declaration of Intent
Om de onderlinge politieke belangen verder te onderstrepen, is er ook een zogenoemde Joint Declaration of Intent (JDI) door de Nederlandse en de Duitse staat getekend en gepubliceerd. Hierin is afgesproken om de samenwerking op energiegebied (zoals netontwikkeling, systeemintegratie en innovatie) tussen Duitsland en Nederland verder uit te breiden en ook een verdere verkenning te doen of een participatie door de Duitse staat in TenneT tot de mogelijkheden behoort. Dit moet leiden tot een kostenefficiënte energietransitie in Noordwest Europa.

Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat iedere staat alleen eigen vermogen zal bijdragen om investeringen van TenneT in eigen land te financieren. Om dit verder uit te kunnen werken zijn beide staten, met instemming van en in samenwerking met TenneT, overeengekomen dat de komende maanden exclusieve gesprekken en onderhandelingen zullen plaatsvinden.

Met de Kamerbrief en vooral het tekenen van de JDI begint nu een intensieve periode van trilaterale gesprekken en onderhandelingen tussen TenneT en de Nederlandse en Duitse overheid over zaken als prijs en voorwaarden van een mogelijke transactie en het niveau waarop eventueel zal worden geïnvesteerd door de Duitse staat; TenneT Holding of TenneT Duitsland.

Waarborging kredietwaardigheid 
Omdat het om een complex proces gaat dat is omgeven door onzekerheden zal TenneT nog dit jaar, conform het lopende financieringsplan, Green Hybrid Bonds uit te geven, die voor 50 procent meetellen als eigen vermogen. Daarmee moet TenneT’s goede credit rating voor 2021 gewaarborgd zijn en krijgt het bedrijf de tijd die nodig is om een zorgvuldig proces te doorlopen. Indien nodig stelt de Minister in zijn dat zowel voor het Nederlandse als het Duitse deel van TenneT kapitaal zal worden gestort om de kredietwaardigheid van de onderneming op peil te houden, waardoor TenneT dus ook een waarborg voor 2022 heeft.

 

Category: Electriciteit, Wereldwijd, Windenergie

Reacties zijn gesloten.