Provincie Friesland akkoord met 127 miljoen voor windenergie

| 21 april 2017

In het IJsselmeer zullen 89 windturbines van 95 tot 120 m hoog verrijzen bij Makkum. De provinciale staten van Friesland heeft afgelopen woensdag akkoord gegeven. Een royale meerderheid in provinciale staten (37 stemmen voor, 5 tegen) trekt er de beurs voor, zonder in de openbaarheid tot in detail op de zaak in te gaan. Dat mogen de Friese politici niet; ze beschikken over geheime informatie die ze publiek niet mogen gebruiken.

Het windpark levert op jaarbasis bijna 320 megawatt aan windenergie op, genoeg voor 340.000 gezinnen per jaar. De leden van de Staten stellen wel eisen aan de provinciale investering. Zo moet het toekomstige rendement naar de Friese bevolking toe gaan. Dorpen zouden bijvoorbeeld obligaties moeten kunnen krijgen in het windpark. Daarnaast moet het windpark directe werkgelegenheid opleveren aan de IJsselmeerkust.

Lees meer

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Bedrijven, Draagvlak omwonenden, Electriciteit, Groene energie

Reacties (1)

Trackback URL | Reacties RSS Feed

  1. K..Martend schreef:

    Onterecht wordt gegokt met het geld van burgers door dit te investeren in een Windenergiepark in het IJsselmeer dat door vele inwoners vooral aan de kust, totaal niet gewenst is en schade oplevert aan economie en leefbaarheid. Nut, noodzaak en urgentie van windenergie zijn nooit vast gesteld en er is nooit een goede kosten baten analyse van gemaakt.
    Ook blijken windparken op zee goedkoper te zijn dan wind op land, dus waarom dan toch op land, waar het IJsselmeer bij hoort?

    Jammer dat politicie zich te weinig verdiepen in deze materie en het geld van burgers lichtvaardig en onterecht in dit project investeren.