Provincie geeft geen toestemming

| 21 april 2010
bron: Provincie Friesland

De provincie geeft geen toestemming voor de bouw van vier of vijf windturbines met 80 meter ashoogte bij Munnekezijl.

Ze passen daar niet in het landschap, aldus PvdA-gedeputeerde Hans Konst. ,,Ik stypje de ambysje fan de gemeente Kollumerlân om klimaatneutraal te wurden. Mar wy moatte meiïnoar sykje nei foarmen dy’t net ten koste gean fan it lânskip.”

(“Ik steun de ambitie van de gemeente Kollumerland om klimaatneutraal te worden. Maar wij moeten met elkaar zoeken naar vormen die niet ten koste van het landschap gaan.”)

Persbericht Provincie Fryslân
Omrôp Fryslân – TV

Het project ligt aan de grens met Groningen waar de bewoners van Lauwerzijl fel protesteerden. Ook de Provincie Groningen keerde zicht tegen het project waar een elftal eigenaren van kleine molens en boeren zes jaar mee bezig zijn geweest.

Category: Overheid, Windenergie

Reacties zijn gesloten.