PvdA Friesland zoekt beter windenergie voorstel

| 21 november 2014

Afgelopen woensdag gaven PvdA-leden hun mening over het plan van een windpark voor de IJsselmeerkust. Het plan staat in relatie tot de jaarlijkse opbrengst van 530 MW windenergie. De PvdA is van mening dat er eerst een sanering plaats moet vinden van de huidige windturbines op land. 
Er blijft sprake van versnippering en het is voor Friezen lastiger om te participeren in de komst – én de opbrengst – van de molens, aldus de fractie.  De Afsluitdijk komt wat betreft de leden van de PvdA ook nog in beeld als locatie voor windmolens. Van Maurik: ,,Wij gaan in ieder geval naar Den Haag om daar nog eens goed te luisteren.

Want zoals het nu lijkt is de dijk een aanvulling op het windmolenpark en geen alternatief, zoals sommigen graag zouden zien.”
Maar de Afsluitdijk zou wel ingezet kunnen worden om het huidige bestand aan windmolens in Fryslân te saneren. Dat wil zeggen: oude molens die verspreid over het landschap staan weghalen en de eigenaar de mogelijkheid bieden mee te doen aan plaatsing van molens op de dijk. ,,Dat is een mogelijkheid die onderzocht kan worden”, meent Van Maurik.

afsluitdijk

Lees meer
Bron: Friesch Dagblad

Tags: , , , ,

Category: Groene energie, Onshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.