Raad van Reimerswaal geeft voorlopige verklaring van geen bedenkingen voor Windpark ZE-BRA

| 21 juli 2021
Raad van Riemerswaal geeft voorlopig akkoord voor Windpark ZE-BRA

Visualisatie © Eneco

De raad van Reimerswaal stemde op dinsdag 21 juli voor de voorlopige verklaring van geen bedenkingen op het plan voor Windpark ZE-BRA in het grensgebied tussen de provincies Zeeland en Noord-Brabant. In november dit jaar wordt een definitief besluit genomen over dit plan van Eneco, Lindewind en Zeeuwind.

Eneco, Lindewind en Zeeuwind willen in aansluiting op de bestaande en recent gerealiseerde windparken Kreekraksluizen/Spuikanaal en Kabeljauwbeek, een nieuw windpark realiseren. Dit project, Windpark ZE-BRA, bestaat uit 16 windturbines en is geprojecteerd in de door de provincie Zeeland in het ‘Omgevingsplan Zeeland 2018’ aangewezen concentratielocatie voor het opwekken van windenergie ‘Kreekraksluizen’ en binnen het door de provincie Noord-Brabant, in de ‘Interimomgevingsverordening Noord-Brabant’ aangewezen ‘zoekgebied voor windenergie’. Twee nieuwe windturbines worden voorzien op het grondgebied van de gemeente Woensdrecht en 14 turbines zijn geprojecteerd op het grondgebied van de gemeente Reimerswaal. Het windpark krijgt een opgesteld vermogen van 67,2 MW, uitgaande van een opgesteld vermogen van 4,2 MW per windturbine.

Repowering

De 16 nieuwe windturbines moeten 19 bestaande, oude windturbines vervangen. Het gaat om de verwijdering van de bestaande windparken Anna-Mariapolder, Bath en een solitaire windturbine aan de Grindweg in Woensdrecht.

Omdat sprake is van een omgevingsvergunning waarbij van het bestemmingsplan wordt afgeweken met een uitgebreide procedure, is de gemeenteraad bevoegd om voor dit totale project een verklaring van geen bedenkingen te verlenen.

Alle fracties gaven hun voorlopig akkoord. Alleen de ChristenUnie zag het onderwerp liever later op de agenda gezet, in afwachting van de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State onlangs.

Argumenten die aangedragen werden voor de voorlopige goedkeuring van het plan waren onder andere dat het project wordt gerealiseerd in de door de provincie Zeeland aangewezen concentratielocatie voor wind, dat het plan aan de wettelijke eisen voldoet en al voorlopig positief advies van de Commissie m.e.r. heeft ontvangen. De initiatiefnemers zouden ook voldoende de belangen van de verschillende belanghebbenden in kaart hebben gebracht en waar nodig het plan hebben aangepast, zoals het verminderen van het totaal aantal turbines. Hierbij werd wel de opmerking naar voren geschoven dat de initiatiefnemers goed in contact moeten blijven met de omgeving. Dat zou nog niet altijd voldoende gebeuren. Ook het feit dat het gaat om een repowering-project waarbij minder, weliswaar hogere, windturbines zijn voorzien heeft een rol gespeelt in de acceptatie van het plan.

Definitief besluit in november

Tenslotte was een veel gehoord argument dat het hier om een voorlopig akkoord voor het plan gaat. Zo moet de Commissie m.e.r. voor 9 september nog met een uiteindelijke beoordeling komen over het plan waar nog 2 aandachtspunten zijn geïdentificeerd en zal de Raad na de zienswijze procedure opnieuw, in november dit jaar, de mogelijkheid krijgen om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. De initiatiefnemers hopen medio 2023/2024 te beginnen met de bouw. Bron: Reimerswaal.nl

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.