Rentabiliteit windpark Utrecht onzeker

| 21 maart 2012
bron: Utrechts Nieuwblad

Is het plan van Energie-U om 8 tot 14 windmolens te bouwen op Lage Weide een financieel deugdelijk plan? Die vraag stond gisteravond centraal tijdens een informatieavond van de Utrechtse gemeenteraad over het toekomstige windpark.

Volgens het onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn wel, maar niet volgens de Buren van Lage Weide. Wel is duidelijk dat er nog veel onzekere factoren zijn zoals:

  • rentestand,
  • subsidie voor windenergie en
  • de verwachte energieproductie

Het windmolenpark kan pas over 5 jaar gebouwd worden. Het onderzoeksbureau heeft vorig jaar in opdracht van de gemeente Utrecht het plan van Energie-U doorgerekend. Geconcludeerd kon worden dat het plan van Energie-U financieel wel deugt.

Maar het bureau gaf ook toe dat er nog veel onzekerheden zijn. Volgens Jan Sakko van de Buren van Lage Weide is het plan van Energie-U helemaal niet rendabel. De verwachte energieproductie is veel te optimistisch ingeschat en is er waardedaling van nabijgelegen huizen van het windpark. Dit kan tot 20 miljoen euro oplopen. Dit is niet meegenomen in de berekeningen.

Saskia Kluit, voorzitter van Energie-U, moest toegeven dat  veel variabelen in het plan van Energie-U nog onzeker zijn. Zij pleitte er daarom voor om samen met de verschillende betrokken partijen, zoals de Buren van Lage Weide en ondernemers, een ‘open proces’ in te gaan waarbij er gediscussieerd kan worden over hoeveel windmolens er geplaatst gaan worden en waar precies.

Teleurgesteld keerden de gemeenteraadsleden naar huis omdat er nog veel onduidelijkheden zijn omtrent het plan in Lage Weide en verschillende partijen elkaar tegenspreken over de verwachte kosten en opbrengsten.

Category: Overheid, Windenergie

Reacties zijn gesloten.