Risico’s windplan Flevoland nog onvolledig

| 21 december 2015
De commissie M.E.R. concludeert dat het milieueffectrapport voor het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland onvolledig zijn. Er is te weinig gekeken naar risico’s voor vogels en vleermuizen. De provincie wil het rapport laten aanpassen. Er ontbreekt nog teveel informatie, met name over risico’s van het plan voor beschermde natuur (vleermuizen en vogels).

De provincie Flevoland wil met het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland meer ruimte voor windenergie creëren.  In 2020 moet 1.390,5 MegaWatt windenergie in Flevoland aanwezig zijn en worden de 600 bestaande turbines vervangen. Voordat de Provinciale Staten en de gemeenteraden van Zeewolde, Dronten en Lelystad een besluit nemen over dit plan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Provinciale Staten en de gemeenteraden hebben de Commissie m.e.r. gevraagd dit rapport te toetsen.

De Commissie oordeelt nu dat het rapport nog onduidelijk is over de risico’s voor beschermde vleermuis- en vogelsoorten, vooral wanneer sprake is van ‘dubbeldraaien’. Dit is de situatie dat ‘oude’ te vervangen turbines en nieuwe turbines naast elkaar draaien. “De risico’s zijn nog niet genoeg in beeld. Het zou kunnen dat het straks niet goed gaat en dat er dan te veel slachtoffers vallen onder de vogels en vleermuizen”, zegt commissiesecretaris Sjoerd Harkema.

De Commissie vindt het belangrijk dat informatie hierover nu al beschikbaar is, omdat deze de keuze en de begrenzing van de plaatsingszones voor windturbines in het Regioplan kan beïnvloeden. Provinciale Staten van Flevoland en de gemeenteraden van Zeewolde, Dronten en Lelystad moeten nog besluiten over het project.

 

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.