Shell opent Energiepark Pottendijk

| 21 april 2023
Op 18 april heeft Shell officieel Energiepark Pottendijk in Emmen geopend. Het park is het grootste energiepark van Nederland waar wind en zon worden gecombineerd. Het is tevens het eerste onshore windpark in Nederland voor Shell.

Bron: Shell

Energiepark Pottendijk bestaat uit 14 Nordex N131/3600 windturbines met 84-m ashoogte, 149,5-m tiphoogte en 3,6 MW vermogen en een zonnepark van 35 hectare met 90.000 zonnepanelen. De windturbines en zonnepanelen hebben een gezamenlijk opgesteld vermogen van ruim 100MW. De verwachtte jaarlijkse productie is 157 GWh. De eerste turbine draaide al in najaar 2022, en het zonnepark werd in december 2022 aangesloten.

Samen met de stakeholders, gemeente, aannemers en omwonenden heeft Shell het park feestelijk geopend. Verschillende partijen hebben aan het project gewerkt. Zo is Pondera over de afgelopen 6 jaar actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het project. Pondera begeleidde in 2018 de m.e.r.-procedure en deed de vergunningaanvragen voor het windpark. Daarnaast verzorgde Pondera de zon- en windopbrengststudie o.b.v. windmetingen (LiDAR campagne). Vervolgens heeft Pondera de verkoop van Energiepark Pottendijk begeleid middels een uitgebreide tender, waaruit Shell als koper naar voren is gekomen. Ook na de verkoop zijn we intensief betrokken gebleven tijdens de realisatiefase. In opdracht van nieuwe eigenaar Shell verzorgde Pondera het vergunningen- en omgevingsmanagement.

VolkerWind was verantwoordelijk voor het ontwerpen en realiseren van gehele Balance of Plant (BoP), bestaande uit de (tijdelijke) bouwwegen, kraanopstelplaatsen, de volledige (park)bekabeling, inkoopstation en de windturbinefundaties.

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.