TenneT haalt EUR 3 miljard binnen door uitgifte van groene obligaties

| 21 oktober 2022

TenneT Holding B.V.heeft op 19 oktober met succes een senior Green Bond uitgifte van EUR 3 miljard gelanceerd en geprijsd. De opbrengsten zullen, in lijn met eerdere emissies, worden gebruikt om te investeren in in aanmerking komende groene stroomtransmissieprojecten in Nederland en Duitsland.

Met dit aanbod versterkt TenneT haar status als de grootste corporate EUR Green Debt emittent wereldwijd, met momenteel ongeveer EUR 19,5 miljard aan uitstaande schuld in verschillende vormen (senior, hybride, USPP en Schuldscheine) in de afgelopen 7 jaar.

De transactie werd opgesplitst in vier tranches van EUR 650 miljoen (looptijd: 6 jaar, coupon 3,875%), EUR 500 miljoen (looptijd: 9,5 jaar, coupon 4,250%), EUR 1.000 miljoen (looptijd: 12 jaar, coupon 4,500%) en EUR 850 miljoen (looptijd: 20 jaar, coupon 4,750%) en kreeg steun van zes actieve Joint Bookrunners: ABN AMRO, Deutsche Bank, HSBC, ING, Rabobank en SMBC.

De opbrengsten zullen, in lijn met eerdere emissies, worden gebruikt om te investeren in in aanmerking komende groene stroomtransmissieprojecten in Nederland en Duitsland die gericht zijn op de aansluiting van grootschalige offshore windparken op het onshore elektriciteitsnet en investeringen in het transmissienet op het land. Met als hoofddoel de transmissie van hernieuwbare energie te vergroten. Meer details over deze projecten en het projectselectieproces zijn opgenomen in TenneT’s Green Financing Framework van maart 2022, waarvoor ISS ESG een Second Party Opinion heeft verstrekt om de afstemming op de ICMA Green Bond Principles te bevestigen.

Investeren in groene energie

TenneT investeert volop in de energietransitie in Europa. De investeringen zijn vooral direct gerelateerd aan de toename van duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. Dit vereist zowel uitbreiding van het onshore als offshore net in Nederland en Duitsland. In de komende tien jaar bouwt TenneT 4.000 km extra netaansluitingen op land in Duitsland en ongeveer 1.250 km op land in Nederland. Rond 2030 verwacht TenneT ongeveer 40 gigawatt (GW) aan geïnstalleerd aansluitvermogen te hebben gerealiseerd voor offshore windparken in het Nederlandse en Duitse deel van de Noordzee.

Tags: , , , ,

Category: Electriciteit, Windenergie

Reacties zijn gesloten.