Vereniging Eigen Huis stelt spelregels op voor windturbines

| 21 januari 2015

De Rijksoverheid, provincies, gemeenten en windturbine-exploitanten moeten bij de bouw van één of meer turbines veel meer rekening houden met omwonenden, vindt Vereniging Eigen Huis. Daarom stelde zij zeven spelregels op die moeten zorgen voor meer draagvlak onder omwonenden van windturbines.

 

De zeven regels moeten gelden voor windturbines die binnen twee kilometer van woningen worden gepland. Manon van Essen, woordvoerder van Vereniging Eigen Huis: ‘Binnen die straal willen wij dat windturbine-exploitanten en de overheid deze uitgangspunten altijd meenemen bij de planontwikkeling, bouw en exploitatie van één of meer turbines.’

 

Vereniging Eigen Huis verstuurt deze week het document met de regels aan de lijsttrekkers van de politieke partijen, die deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart. ‘Wij zullen de lijsttrekkers vragen of ze bereid zijn onze spelregels te volgen,’ zegt Van Essen.

De uitgangspunten van Vereniging Eigen Huis:

  1. Omwonenden van de geplande windturbine moeten in een vroeg stadium bij de plannen worden betrokken. Vanaf de beginfase moeten zij periodiek worden geïnformeerd over het plan en de bouw.
  2. Omwonenden mogen deelnemen aan overleggen over de planontwikkeling.
  3. Opmerkingen en suggesties van de omwonenden moeten door de initiatiefnemers van de windturbine zwaar meegewogen worden in de planontwikkeling. Als de initiatiefnemers deze suggesties niet ter harte nemen, moeten zij dit goed motiveren.
  4. De initiatiefnemer moet omwonenden in een zo vroeg mogelijk stadium een aanbod doen, zodat eventuele bezwaren en overlast van de molen worden weggenomen of gecompenseerd.
  5. Omwonenden kunnen financieel participeren en profiteren van de windturbine(s).
  6. Na de bouw moeten de initiatiefnemers en omwonenden de afspraken borgen en evalueren.
  7. Er moet een onafhankelijk klachtenloket komen voor het niet, of niet goed naleven van de regels
  8. makkum sluis

Lees meer

Bron: Vereniging Eigen Huis

Tags: , , , , ,

Category: Beleggen, Draagvlak omwonenden, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.