Vlaanderen voegde 204 MW vermogen aan wind op land toe in 2022

| 21 december 2022

In 2022 zijn er 55 windturbines bijgebouwd in Vlaanderen in België, met een bijkomend geïnstalleerd vermogen van 204 MW, zodat het totaal vermogen aan windenergie in Vlaanderen nu 1748,6 MW bedraagt.

Dit jaar werden er in Vlaanderen 55 nieuwe windturbines gebouwd, in vermogen is dit een aangroei van 204 MW. Het totaal aantal operationele windturbines in Vlaanderen bedraagt nu 672 met een totaal vermogen van 1748,6 MW.

In Limburg werden er dit jaar 17 windturbines (64 MW) bijgebouwd, in de provincies Antwerpen (54 MW) en Oost-Vlaanderen (69 MW) kwamen er 16 windturbines bij. In West-Vlaanderen kwamen er 4 nieuwe windturbines (11 MW) op het net, terwijl in Vlaams-Brabant er 2 windturbines (7 MW) werden geïnstalleerd.

Bron: ODE

Windenergie draagt meer en meer bij tot lokale stroomproductie, die Vlaanderen minder afhankelijk maken van buitenlandse gebeurtenissen, stelt de Vlaamse energiesector. In deze tijden is het belangrijk om de lokale stroomproductie verder uit te bouwen en zo mee te werken aan onze energie- en klimaatdoelen, stelt Bart Bode, directeur van VWEA, het windplatform van ODE.

Europa dringt aan op een versnelde uitbouw van lokale groene energieproductie, om zo minder afhankelijk te worden van de extreme schommelingen op de wereldmarkt. “Windenergie draagt in zeer grote mate bij om de energietransitie hier bij ons snel waar te maken en betaalbaar te houden”, stelt Bart Bode. De sector is reeds bezig om de bijkomende doelstellingen mee te realiseren en rekent op de nodige beleidsomkadering hiervoor. “Vlottere beroepsprocedures, een stabiel juridisch kader en het bestuderen van meer ruimtelijke mogelijkheden zijn noodzakelijk om de verdere aangroei van windenergie in Vlaanderen te garanderen.”

Het Windplan 2025 van de Vlaamse regering voorziet ook in repowering – het vervangen van oude windturbines door nieuwe, meer krachtige windturbines die meer groene stroom produceren. “Dit jaar is een aantal windturbines gebouwd in gebieden waar die eerst werden afgebroken”, meldt VWEA.
Maar het merendeel van die repowering zal pas na 2025 gebeuren, wanneer windturbines 20 jaar of meer gedraaid hebben. “We stellen vast dat bij repowering de vergunningsprocedure minstens even lang duurt als voor nieuwe projecten, en dat zou volgens de Europese richtlijnen veel sneller moeten kunnen”, aldus Bart Bode. Bron: ODE

Tags: , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.