Windenergie verlaagt Spaanse energierekening

| 21 oktober 2014

Spaanse onderzoekers hebben in een rapport beweert dat windmolens de energierekening in Spanje tussen 2008 – 2012 hebben verlaagd. Dit is de eerste keer dat verschillende groene energiebronnen (als windenergie) afzonderlijk een berekening hebben gemaakt over kosten & besparingen.

Bij windenergie liep de nettobesparing op naar 25 tot 45 euro per Mwh.
“In dit rapport wordt de gescheiden resultaten van groene technologie gepresenteerd voor het eerst”, legt onderzoekster Christina Pizarro-Irizar uit. “Het onderzoek laat zien dat algemene conclusies niet op alle technologieën van toepassing zijn.”

De toetreding van windmolens & zonnepanelen in het Spaanse energiesysteem laten zien dat de energiekosten netto daalden.Vanaf 2010 werden de kosten om groene energie te subsidiëren hoger dan de besparingen “Er is een keerpunt waarna het systeem niet meer haalbaar is voor de lange termijn”, aldus Pizarro-Irizar.

Als wordt gekeken naar individuele technologieën wordt zichtbaar dat vooral zonnepanelen meer kosten dan besparen, volgens de onderzoekers. “Windenergie blijft meer besparingen produceren dan de kosten die nodig zijn om het in stand te houden.”

Volgens Pizarro-Irizar laat dit zien dat subsidiebeleid juist moet worden opgezet en er op gelet moet worden dat voor sommige technologieën er niet te veel subsidie beschikbaar is.Spanje was altijd een voorloper op het gebied van groene energie, maar nadat het land een financiële crisis doorging is aan veel van de stimuleringsregelingen een einde gekomen.

Spaanse-windmolens1

Lees hier meer over het onderzoek

Bron: Groene Courant

Tags: , , , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Slopen, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.