Windpark Fryslan tekent contract met Zuiderzeewind consortium

| 21 maart 2019

Windpark Fryslân B.V. heeft vandaag in Amsterdam een contract getekend met Zuiderzeewind, een consortium van Van Oord en Siemens Gamesa Renewable Energy. Het contract betreft de bouw van Windpark Fryslân in het Friese deel van IJsselmeer. Het contract omvat naast de bouw van het windpark ook het onderhoud gedurende 16 jaar.

Het consortium werd op 3 augustus 2018 al benoemd tot preferred contractor voor het project. Het contract is voorwaardelijk aan financial close. De definitieve opdracht wordt naar verwachting verstrekt in het derde kwartaal wanneer de financiering van het windpark rond is. Windpark Fryslân wordt gebouwd in het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk ter hoogte van Breezanddijk. Het windpark draagt met een productievermogen van ruim 382,7 MW meer dan 70% bij aan de Friese 2020-doelstelling voor duurzame energie van 530 MW. Het windpark omvat 89 windturbines van 4,3 MW en een rotordiameter van 130 meter, die in een clustervorm worden geplaatst. Met de bouw van het windpark wordt gestart in 2019. In 2020 leveren de eerste windturbines van het windpark naar verwachting al stroom en in 2021 zal het windpark volledig operationeel zijn.

Nauwe samenwerking
Binnen het consortium Zuiderzeewind is Van Oord verantwoordelijk voor het ontwerp, de fabricage en de installatie van de fundaties en de kabels van het windpark. Van Oord levert daarnaast ook het materieel voor de installatie van de windturbines. Siemens Gamesa Renewable Energy is verantwoordelijk voor het ontwerp, de fabricage en inbedrijfstelling van de windturbines en het transformatorstation bij Breezanddijk op de Afsluitdijk. In een geïntegreerd ontwerpteam zullen professionals uit beide bedrijven nauw samenwerken aan zowel de fundaties als de windturbines.

Natuureiland
De bouw van het windpark omvat ook de aanleg van een natuureiland ten zuiden van de Afsluitdijk van 2 ha boven water en 25 ha onder water. Dit eiland kan tijdens de bouw van het windpark gebruikt worden als werkeiland. Tegelijkertijd wordt het eiland doorontwikkeld tot een vogeleiland, dat extra kwaliteit toevoegt aan het rust- en foerageergebied van vissen en vogels. Bron: Windpark Fryslân

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie, Windparken

Reacties zijn gesloten.