Windpark Kroningswind officieel geopend

| 21 november 2022

© Kroningswind

Op 17 november werd het onshore windpark Kroningswind officieel geopend. Dit windpark met 80 MW vermogen zal jaarlijks ongeveer  stroom opwekken. Dit is voldoende om het equivalent van ongeveer 65.000 huishoudens van stroom te voorzien.

Leerlingen van groep 7 van OBS Stellegors (Stellendam) kwamen symbolisch het laatste stukje hoogspanningskabel brengen, waarna burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman (Goeree-Overflakkee) en Stéphanie Dobbelaere (Investeringsdirecteur Energietransitie bij TINC) met één druk op de knop het windpark officieel in werking stelden. Na de openingshandeling was er een gesprek over duurzame energie.

Windpark Kroningswind in de Kroningspolder in Melissant is een initiatief van 10 agrarische families uit het gebied. In 2019 nam de Belgische investeringsmaatschappij voor infrastructuur TINC een meerderheidsbelang in het windpark. In het windpark staan 19 windturbines van het type Vestas V117-4.2 MW, met een rotordiameter van 117 m, een ashoogte van 91,5 m en een tiphoogte van 150 m. In juli werd de bouw afgerond.

Aandacht voor de natuur

Bij de ontwikkeling van Kroningswind is veel aandacht besteed aan de natuur in en rondom het windpark. Zo is er een vogeldetectiesysteem DTBird, een zelfwerkend systeem voor vogelmonitoring en vogelsterftebeperking, geplaatst op de turbines. Hiervoor worden op Kroningswind 52 camera’s geplaatst, die de zone voor de rotor van de windturbine in de gaten houden. Zodra een vogel in het zichtveld van de camera komt wordt geanalyseerd welke soort het is, welke vliegrichting deze heeft en wat de afstand tot de rotor is. Op basis van deze informatie wordt de afweging gemaakt of de windturbine kan blijven draaien of dat de turbine stopgezet dient te worden. Zodra de vogel de risicovolle zone weer verlaat, wordt de turbine weer ingeschakeld. In Nederland is Kroningswind het derde windpark dat wordt voorzien van het systeem.

Windfonds Goeree-Overflakkee

Het windpark draagt bij aan Windfonds Goeree-Overflakkee. Van elke opgewekte MWh aan elektriciteit stort Kroningswind straks €0,50 in het Windfonds. In het kalenderjaar na het productiejaar wordt de grootte van het te storten bedrag bepaald en overgemaakt naar het Windfonds. Hiervan gaat een deel naar woningen binnen 1 kilometer van Kroningswind, ingediende projecten voor een lokaal duurzaam initiatief. Wanneer er binnen het jaar minder aanvragen binnenkomen dan wordt de grens van 3,5 kilometer rondom Kroningswind verruimd naar de gemeentegrens.  Bron: Kroningswind

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.