Zwolle wil verduurzamen met windenergie

| 21 september 2016

De Zwolse organisaties Scania Production Zwolle, Windesheim en Vereniging Blauwvinger Energie hebben de handen in een geslagen om Zwolle duurzamer te maken door middel van windenergie. De drie partijen hebben een plan voor drie windturbines op bedrijventerrein Voorst. De gemeente Zwolle onderzoekt de komende maanden of dit inderdaad wenselijk en mogelijk is, en zo ja, onder welke voorwaarden.

De Zwolse truckproducent Scania Production Zwolle B.V., Windesheim en Vereniging Blauwvinger Energie zijn de initiatiefnemers van ‘Windenergie in Zwolle’. Dit initiatief is ontstaan doordat alle drie partijen de ambitie hebben om de energievoorziening van zowel hun eigen bedrijfsvoering als die van de stad Zwolle te verduurzamen. Scania wil toewerken naar een energieneutrale productielocatie op bedrijventerrein Voorst in 2020. Windesheim heeft ambities voor een fossielvrije campus.

Vereniging Blauwvinger Energie wil samen met Zwolse partijen de afhankelijkheid van fossiele energie verminderen door steeds meer duurzame energie in de stad Zwolle op te wekken. Dat wordt al gedaan met steeds meer zonnepanelen in de stad. Met windenergie kunnen flinke duurzame slagen gemaakt worden. Blauwvinger Energie wil dat de Zwolse burger ook volop moet kunnen meeprofiteren van de windenergie-opbrengsten. Daarom zet Blauwvinger Energie zich in voor mogelijkheden voor de bewoners en bedrijven in Zwolle om te kunnen participeren, mocht dit initiatief tot realisatie komen.

Het plan voor windenergie in Zwolle past in de opgave van de gemeente Zwolle om in 2020 de (schadelijke) Co2-uitstoot met 20 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Gebruik maken van windenergie helpt deze opgave versneld binnen bereik te brengen. De gemeente Zwolle gaat daarom de komende maanden door middel van een verkenning zorgvuldig onderzoeken of dit plan uitvoerbaar is. De gemeente organiseert binnenkort een informatieavond, omwonenden en belanghebbenden worden hiervoor uitgenodigd. Voor meer informatie over deze verkenning kunt u terecht op de website van de gemeente Zwolle www.zwolle.nl/windenergievoorst

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.