15 aanvragen binnen voor windturbine in Noord-Holland

| 22 april 2015

Bij de provincie Noord-Holland zijn 15 principe-aanvragen ingediend voor het bouwen van windturbines in 4 van de gebieden: Noordzeekanaal, Amsterdam, Spuisluis (Velsen), Waardpolder (gemeente Hollands Kroon) en West-Friesland (gemeente Medemblik).

De initiatiefnemers zijn: Eneco (Spuisluis en West Friesland), Wind Groep Holland en Havenbedrijf Amsterdam (Nieuwe Hemweg Westpoort, Hornweg Westpoort, Noordzeeweg Westpoort), Coöperatie NDSM Energie (NDSM), Havenbedrijf Amsterdam (Afrikahaven, BP Terminal, Siciliëweg, Brettenzone, Westpoortweg, Waterland terminal, Noorzeekanaalgebied), Gemeente Zaanstad (Windpark Zaanstad), Windpark Energiek (Waardpolder).

Iedere initiatiefnemer die een principe aanvraag heeft ingediend is uitgenodigd voor een verkennend gesprek met de Omgevingsdienst NZKG en de provincie Noord-Holland. In dit gesprek wordt bekeken in hoeverre de aanvraag al voldoet aan de vereisten en waar nog verder onderzoek nodig is.

Wanneer de aanvraag voldoende concreet is, en in beginsel lijkt te kunnen voldoen aan de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), wordt overleg gevoerd met de betreffende gemeente. Gezamenlijk met de gemeente en initiatiefnemer wordt bekeken op welk moment een gebiedsatelier voor omwonenden gepland wordt. De gebiedsateliers zullen naar verwachting plaatsvinden in de periode mei 2015 – oktober 2015.

Een “Overzicht principe-aanvragen windparken” is te vinden op www.noord-holland.nl

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.