Betrokkenen worden geïnformeerd over mogelijke uitbreiding windturbines in Haarlemmer-Zuid tijdens Dag van de Wind op 16 maart

| 22 februari 2024

Gemeente Haarlemmermeer onderzoekt een mogelijke uitbreiding van windturbines in Haarlemmermeer-Zuid en wil inwoners en andere betrokkenen betrekken bij het opstellen van de regels hiervoor. Tijdens de Dag van de Wind op 16 maart in Buitenkaag geeft de gemeente betrokkenen de mogelijkheid om met elkaar en met experts in gesprek te gaan over windenergie.

Er staan nu zeven windturbines in Haarlemmermeer-Zuid. Het is mogelijk dat hier meer windturbines bij komen. Als een initiatiefnemer een aanvraag doet voor een windpark, neemt de provincie Noord-Holland hierover een besluit. De gemeenteraad van Haarlemmermeer wil weten wat inwoners en andere betrokkenen belangrijk vinden als er een windpark komt. En hierover spelregels maken als aanvulling op de bestaande wetten en regels. Dit zijn dan de voorwaarden waarop betrokkenen vinden dat er een eventueel windpark kan komen. Deze spelregels worden vastgesteld door de gemeenteraad. En als een advies meegegeven aan de provincie. “We gaan met elkaar in gesprek en stellen spelregels op die later in een peiling worden voorgelegd” aldus wethouder Charlotte van der Meij. “De gemeenteraad stelt de spelregels vast en verzoekt de provincie deze mee te nemen in hun beoordeling.”

Dag van de Wind

Tijdens de Dag van de Wind wil de gemeente betrokkenen de mogelijkheid geven om met elkaar en met experts in gesprek te gaan over windenergie. Zij kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden, als er meer windturbines komen in Haarlemmermeer-Zuid. Van 10.00 uur tot 16.30 uur is er een uitgebreid programma in Dorpshuis de Ontmoeting en de basisschool St. Willibrordus in Buitenkaag. Er is een informatiemarkt met verschillende standhouders en gedurende de dag zijn er korte gesprekken met experts.

In gesprek over spelregels tijdens de themasessies

Naast de informatiemarkt zijn er themasessies over natuur, gezondheid, impact op ruimte en lokaal eigenaarschap. Tijdens de themasessies legt een expert uit wat het thema inhoudt, welke regels er al zijn en welke ruimte er is voor spelregels. Daarna gaan aanwezigen met elkaar in gesprek. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de themasessies. De sessies worden ’s ochtends en ’s middags georganiseerd, waardoor je aan alle vier verschillende themasessies kunt deelnemen.

Platform voor Wind op Land

Meer informatie over het programma en de mogelijkheid voor aanmelden kan op het Platform voor Wind op Land. Tijdens het hele participatietraject is deze website de plek waar betrokkenen op de hoogte gehouden worden over Wind op Land. Bron: Gemeente Haarlemmermeer

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.