Burgers participeren voor 9 miljoen Euro in Windpark Westermeerwind

| 22 februari 2019

Inwoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland konden tussen 15 november en 31 januari zich inschrijven in fondsen van het 144 MW Windpark Westermeerwind. Vandaag, op 22 februari, werd bekend gemaakt dat in totaal 441 inwoners hiervan gebruik hebben gemaakt. Samen hebben zij voor ruim € 9 miljoen ingeschreven.

Omwonenden konden participeren via het Westermeerwind Leningenfonds en/of het Westermeerwind Aandelenfonds. In 2013 werd een breed onderzoek gehouden onder omwonenden. Op basis hiervan werd een schatting gemaakt van de mogelijke opbrengsten per fonds.

Westermeerwind Leningenfonds
De belangstelling voor het Westermeerwind Leningenfonds werd geschat op € 4 miljoen. Uiteindelijk werd dit fonds op maximaal € 5 miljoen gezet. Uiteindelijk hebben 363 deelnemers zich ingeschreven, samen goed voor € 5,9 miljoen. Dit is een overschrijving van ongeveer 18%. Inschrijvers krijgen hierdoor 83,7 % van het gevraagde bedrag aan participaties toegewezen, waarbij de minimuminleg van € 500 gehandhaafd blijft. De inleg die niet wordt toegewezen, wordt teruggestort naar de participanten. De participaties zullen naar verwachting gedurende de looptijd van 5 jaar 6% rente per jaar opleveren.

Westermeerwind Aandelenfonds
In het Westermeerwind Aandelenfonds wordt deelgenomen door 145 deelnemers, die samen inschreven voor € 3,3 miljoen. De interesse in dit fonds werd geschat op € 2,5 miljoen. Zij kregen de volledige inschrijving toegewezen. Deze participaties leveren naar verwachting gedurende de looptijd van 17 jaar een rendement van 8 tot 10% op jaarbasis. Deelnemers kunnen naar verwachting al eind maart hun eerste dividenduitkering tegemoet zien, gevolgd door een dividend in oktober van dit jaar. Vervolgens wordt ieder jaar dividend betaald in oktober wanneer de nettowinst het toestaat. De eerste rentebetaling op de lening is eveneens in oktober.

Directeur Anne de Groot van Westermeerwind is tevreden met het verloop van de participatiecampagne. “Ik heet alle beleggers in de fondsen hartelijk welkom en bedank hen voor het vertrouwen dat ze daarmee in het windpark hebben uitgesproken. We zijn erg verheugd met zoveel interesse! Westermeerwind is nu echt een windpark voor en door de omgeving geworden, zoals de initiatiefnemers ook beloofden.”

Joost Akkerman, namens Privium Fund Management B.V., beheerder van de beide fondsen, vindt dat de participatie-uitgifte van Westermeerwind kan dienen als voorbeeld voor andere infrastructurele projecten. “De gereguleerde fondsen maken het niet alleen mogelijk al met een beperkte inleg te participeren in een windpark, het zorgt er ook voor dat de belangen van de participanten gedurende de gehele looptijd van de fondsen, professioneel worden behartigd.“

Windpark Westermeerwind is gelegen in het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Met een vermogen van 144 MW is het windpark in staat jaarlijks 160.000 huishoudens in de elektriciteitsbehoeften te voorzien. Het windpark vormt samen met twee andere windparken Windpark Noordoostpolder. Bron: Windpark Westermeerwind

Tags: , , , , ,

Category: Beleggen, Offshore windparken, Onshore windparken, Windparken

Reacties zijn gesloten.