CPB: In 2050 veel windenergie en weinig zonne-energie

| 22 januari 2015

Het Centraal Planbureau heeft in een uitgebreid onderzoek voorspellingen gedaan voor de Europese elektriciteitsmeter in 2050. Het CPB denkt dat de elektriciteit in Europa in 2050 voortkomt uit windenergie, kolencentrales en biomassa.
“Zonne-energie krijgt een beperkte rol toebedeeld. De piek van het gebruik van elektriciteit ligt op het Europese continent in de winter. Dan levert zon het minste op. Aalbers vertelt:

– “Grootschalige toepassing van zonne-energie vereist dus een kostbare infrastructuur die seizoensopslag mogelijk maakt.”
– “Aardgas komt in de meeste scenario’s ook niet op grote schaal terug. Onder meer vanwege de toenemende gasvraag in Aziatische groei-economieën. Hierdoor zal aardgas ten opzichte van kolen te duur zijn, ook bij een hoge prijs voor CO2.
– ‘Kolen en biomassa met CO2-opslag leidt tot een elektriciteitsprijs die anderhalf keer lager is dan een elektriciteitsmix zonder CO2-opslag.”

De studie, die nog gepubliceerd moet worden, gaat uit van een model dat stuurt op de laagste maatschappelijke kosten. Er zijn scenario’s doorberekend met onder andere variaties in limieten aan CO2-emissies en verschillen in kosten voor wind, zon en andere energiebronnen.

windturbine snelweg1

 

Lees meer

Bron: Duurzaam Bedrijfsleven

Tags: , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.