Eerste internationale hybride offshore interconnector via offshore windparken geopend

| 22 oktober 2020

© Energinet.dk

Dinsdag 20 oktober 2020 openden de Deense netbeheerder Energinet and Duitse 50Hertz officieel de Kriegers Flak Combined Grid Solution, ’s werelds eerste hybride offshore-interconnector waarin internationale offshore windparken zijn geïntegreerd.

De Combined Grid Solution (CGS) verbindt twee offshore substations van windparken in de Oostzee met elkaar en met de bestaande onshore verbindingen van de windparken. De CGS bestaat uit twee 25 km lange 200 MW zeekabels tussen de offshore substations van het Duitse offshore windpark Baltic 2 (beheert door 50Hertz) en het Deense Kriegers Flak dat op dit moment in aanbouw is. Bij de Duitse netaansluiting zit ook het offshore windpark Baltic 1 aangesloten. Omdat de transmissienetten van Oost-Denemarken en Duitsland niet synchroon zijn, was voor deze verbinding de bouw van een dubbele converter (back-to-back converter) op het Bentwisch-station bij Rostock nodig.

Door het samenbrengen van de twee nationale netaansluitingssystemen kan offshore windenergie naar Denemarken of Duitsland gebracht worden maar kan ook worden ingezet voor grensoverschrijdende energiehandel. Als er geen wind is kan de verbinding namelijk als interconnector gebruikt worden.

Het is daarmee de eerste elektrische verbinding tussen twee landen, die niet alleen offshore windenergie naar land transporteert, maar ook capaciteit biedt voor energiehandel. De CGS kan als voorbeeld dienen voor toekomstige elektriciteitsnetten op zee en kan een grote rol spelen in de Europese Green Deal.

Volgens Stefan Kapferer, CEO van 50Hertz, pionieren 50Hertz en Energinet met dit project met de efficiënte integratie van offshore windmolenparken in de grensoverschrijdende Europese elektriciteitsmarkt. Het zou de twee bedrijven verschillende effectieve opties bieden om de frequentie en spanning van hun transmissienetten continu in evenwicht te brengen, om meer flexibel om te gaan met de integratie van hernieuwbare energiebronnen en om de stabiliteit van het totale systeem te vergroten.

De CGS bestaat uit zowel hardware- als softwarecomponenten. De Master Controller for Interconnector Operation (MIO), die is ontwikkeld met partners, fungeert als het ‘brein’ van het systeem. Deze digitale controle-eenheid staat in het 50Hertz ’Control Center in Neuenhagen bij Berlijn en dient om zowel de vereisten van de elektriciteitsmarkt als de opwekking van elektriciteit die afhankelijk is van de windomstandigheden op de Oostzee te harmoniseren.

De kosten van het Duits-Deense gezamenlijke project met EU-deelname bedragen ongeveer 300 miljoen euro. Bron: Energinet.dk

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.