Eventuele komst windpark Koningspleij in Arnhem houdt rekening met vogelsoort De Wulp

| 22 september 2016

Gemeente Arnhem wil in 2020 14% duurzame energie opwekken binnen de eigen gemeentegrenzen. Windenergie is nodig om deze doelstelling te halen. In 2013 is de locatie langs de Pleijroute als beste optie naar voren gekomen. De drie partijen Pleij B.V., Raedthuys Pure Energie en Rijn en IJssel Energiecoöperatie hebben het plan opgevat om op deze locatie vier windmolens te realiseren en de daarvoor benodigde onderzoeken uit te voeren. Eén van de onderzoeken, de passende beoordeling, in juni jl. is afgerond. Het onderzoek geeft aan hoe voorkomen kan worden dat het windpark een te groot (significant) negatief effect heeft op de vogelsoort De Wulp.

Voor de Wulp wordt  een jaarlijkse additionele sterfte door de komst van de windmolens verwacht van 1-5 vogels per jaar. Dit betekent dat de ontwikkeling van Windpark Koningspleij op zichzelf geen significant negatief effect heeft op het behalen van de instandhoudingsdoelstelling van de wulp in het Natura 2000-gebied Rijntakken, echter in cumulatie met andere projecten of initiatieven die recent gerealiseerd en/of gepland zijn kan deze conclusie niet getrokken worden.

Om de effecten op de wulp terug te brengen, zullen de drie zuidelijkste windmolens op bepaalde momenten stil gezet moeten worden in de periode tussen 1 september en 31 maart. Dit is de periode dat wulpen in de omgeving van Windpark Koningspleij aanwezig zijn. De stilstandsvoorziening moet in deze periode  ’s ochtends van een half uur vóór tot een half uur ná zonsopkomst worden toegepast en ’s avonds van zonsondergang tot 1 uur daarna. Verwacht wordt dat deze stilstandsvoorziening een minimale invloed op de totale productie van het windpark zal hebben.

Er is inmiddels gestart met de voorbereiding van de Milieu Effect Rapportage (MER). In het MER komen, naast de uitgevoerde passende beoordeling, ook de andere milieuonderzoeken aan bod die nodig zijn om de effecten van de windmolens op de omgeving in kaart te brengen. Het gaat dan om onderzoeken naar onder andere geluid, schaduw en veiligheid. De verwachting is dat deze onderzoeken en het MER in het najaar door ingenieursbureau Tauw worden afgerond. Vervolgens worden de procedures opgestart om het bestemmingsplan aan te passen en een omgevingsvergunning af te geven. De verwachting is dat de procedures medio 2017 worden afgerond.

Lees meer

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.