Gemeente Amsterdam wijst 5 zoekgebieden voor windenergie aan – plannen ter inzage

| 22 mei 2024

De gemeente Amsterdam heeft na een jarenlange zoektocht vijf zoekgebieden aangewezen waar extra windturbines kunnen komen. Voordat een definitief besluit wordt gemaakt, kunnen betrokkenen tussen 23 mei en 17 juli 2024 een zienswijze indienen over de keuze voor deze gebieden en de voorwaarden voor ontwikkelaars.

Kaart met zoekgebieden: bron

Er staan nu 28 windturbines in Amsterdam en voor 7 windturbines liggen er plannen. Maar de gemeente heeft er meer nodig om te kunnen voldoen aan de doelstelling om in 2030 127 MW windenergie op te wekken. De gemeente heeft nu vijf zoekgebieden aangewezen waar ze 27 MW extra windenergie wil opwekken, dat is ongeveer 4 tot 8 extra windturbines:

  • Havengebied buiten de A10
  • Diemerscheg, langs het Amsterdam-Rijnkanaal ten zuiden van het verkeersknooppunt Diemen A1/A9
  • Knooppunt Holendrecht, aan de oostkant van de A2
  • De zuidoostelijke oever van de Gaasperplas
  • Weesperkarspel, bij het waterzuiveringsterrein van Waternet

De gemeente geeft aan zoveel mogelijk van de extra windturbines in de haven te willen en daar de vergunningverlening voor windenergie sneller en gemakkelijker te maken.

Plannen inzien

De plannen zijn verwerkt in het Ontwerp-Programma Windenergie Amsterdam. Van 23 mei tot 17 juli 2024 kan een mening worden ingediend over de keuze voor deze gebieden, de voorwaarden voor organisaties die windturbines willen bouwen en over het voorstel om extra windenergie sneller en gemakkelijker mogelijk te maken in het Havengebied.

Eind 2024 neemt het stadsbestuur een definitief besluit over de gebieden en de voorwaarden.

Digitale presentatie en informatiemarkten

De gemeente organiseert op dinsdag 11 juni om 20.00 uur een digitale presentatie. Daarnaast worden informatiemarkten in de buurt van de 5 aangewezen gebieden gehouden.

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.