Gemeente Steenwijkerland onderzoekt mogelijkheden en locaties voor windenergie

| 22 februari 2024

Gemeente Steenwijkerland doet onderzoek naar mogelijkheden en zoeklocaties voor windenergie. Het streven is om samen met de energiecorporaties in Steenwijkerland een windenergieproject te ontwikkelen met 100% lokaal eigendom.

De gemeente geeft aan goed op weg te zijn met het opwekken van duurzame energie. Naast het realiseren van drie zonneparken, wil het ook naar windenergie kijken om bij te kunnen dragen aan de doelstellingen in de Regionale Energie Strategie (RES).

Onderzoek naar geschikte locaties

De gemeente doet onderzoek naar drie gebieden die op dit moment mogelijkheden lijken te bieden. Die drie locaties zijn het defensieterrein in Steenwijk, een gebied ten noordwesten van Oldemarkt en een gebied grenzend aan de gemeente Meppel. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Het is essentieel om zorgvuldige afwegingen te maken bij het onderzoek naar een geschikte locatie. Aan de gemeenteraad worden daarom een aantal uitgangspunten voorgelegd, die ‘handen en voeten’ geven aan die doelstelling. Daarnaast is er een ‘routekaart’ gemaakt. Deze routekaart beschrijft alle stappen die doorlopen moeten worden voor een mogelijk windenergieproject. Het is de bedoeling dat dit in maart met de raad wordt besproken. Dit is tegelijk met een verzoek aan de raad voor bevestiging van het voorkeursrecht, dat gevestigd is op een aantal percelen bij Oldemarkt.’

Afspraken met provincie

Iedere gemeente in de provincie Overijssel draagt bij aan het opwekken van duurzame energie. Hierover hebben alle gemeentes afspraken gemaakt met de provincie in de Regionale Energie Strategie (RES). ‘We hebben toegezegd om 171 GWh aan duurzame energie op te wekken. Dat is iets minder dan 1/5 van alle energie die we jaarlijks verbruiken en is ongeveer 60% van het energieverbruik van de huishoudens in onze gemeente. Door het toeristisch karakter en de natuurgebieden heeft Steenwijkerland niet de optimale omgeving voor het opwekken van energie. Steenwijkerland zal uiteindelijk daarom meer energie gebruiken, dan opwekken. Maar wij blijven, binnen de mogelijkheden en beperkingen die wij als gemeente hebben, vol inzetten op de invulling van ons RES-bod. Dat willen we doen met zon én wind. Om genoeg windenergie op te wekken, hebben we dan minimaal twee grote windmolens nodig.’ legt wethouder Scheringa uit.

100% lokaal eigendom

Het streven is om samen met de energiecorporaties in Steenwijkerland een windenergieproject te ontwikkelen. Wethouder Marcel Scheringa: ‘We gaan voor 100% lokaal eigendom. Dat betekent dat inwoners, ondernemers en/of lokale energiecorporaties mee kunnen doen aan het windenergieproject en dat de opbrengst zoveel mogelijk ten goede komt aan het gebied. Het college wil het beste plan voor de inwoners én de leefomgeving. Daar hoort 100% lokaal eigendom wat mij betreft bij.’

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.