Gemeente vordert alsnog extra bouwleges

| 22 april 2009
bron: VNG

De plaatselijke actiegroep tegen het windpark Rijnwoude heeft misschien toch een succesje behaald. Het park kon niet worden tegengehouden maar na onderzoek maakten ze, naar nu blijkt, met succes bezwaar tegen het in hun ogen veel te lage bedrag voor de bouwleges. Ontwikkelaar Prodeon zou, op advies van leverancier Vestas, veel te lage bouwkosten hebben opgegeven. Een uitspraak van de Belastingkamer van het Gerechtshof in Amsterdam bepaalde in 2003 dat wat in de molen zit (generator, tandwielkast e.d.) bij die kosten wel degelijk meetelt. Zonder deze apparatuur is het geen functionerende molen.

De Rijnwoudse windmolenkwestie staat landelijk in de belangstelling, omdat mogelijk veel meer gemeenten te lage bouwleges ontvingen door onjuiste opgaven van de bouwkosten voor windmolens. De gemeenteraad en het college van Rijnwoude vermoeden dat Prodeon dat bewust heeft gedaan. Zij baseren zich op conclusies van bureau IGG dat een herberekening maakte van de bouwkosten voor de vier windmolens. Die bleken geen 6,1 maar 11 miljoen euro te hebben gekost. Het gaat om vier stuks Vestas V 90 van 3 MW elk. De gemeente Rijnwoude heeft nu besloten tot een navordering van 120.000 Euro.

In Binnenlands Bestuur van 22 april zegt Bert van der Sluis van Prodeon verbaasd te zijn over de navordering die Rijnwoude gaat aankondigen.”Het college heeft vorige maand nog expliciet gezegd dat in alle onderzoeken de afgelopen drie jaar geen nieuwe feiten boven tafel zijn gekomen en dat wij te goeder trouw hebben gehandeld. Er is dus geen grondslag voor die naheffing. Dat ze deze procedure nu toch inzetten, getuigt van onbehoorlijk bestuur.”

Meer hierover in Binnenlands Bestuur, 22-4-2009. Ook in de gemeente Moerdijk speelt de kwestie.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseerde 16 juni 2009 haar leden bij de raming van de bouwkosten ook de elektrotechnische installaties in de turbine mee te laten tellen bij de kosten waarover bouwleges betaald moeten worden, zie advies VNG.

Category: Windparken

Reacties zijn gesloten.