Groene waterstofpilot PosHYdon krijgt 3,6 miljoen DEI+ subsidie toegekend

| 22 juli 2021
Groene waterstofproject PosHYdon krijgt 3,6 miljoen euro subsidie

© PosHYdon

PosHYdon, de eerste offshore groene waterstofpilot op een operationeel platform ter wereld, heeft 3,6 miljoen euro aan Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) subsidie toegekend gekregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Met deze subsidie kan het consortium met de pilot van start gaan. Het overige benodigde deel van het bedrag wordt door de consortiumpartners gefinancierd.

Integratie van 3 energiesystemen

PosHYdon integreert drie energiesystemen op de Noordzee: offshore wind, offshore gas en offshore waterstof. De pilot vindt plaats  op het Q13a-A platform van Neptune Energy. Dit producerende productieplatform is het eerste volledige geëlektrificeerde platform op de Nederlandse Noordzee en ligt circa 13 kilometer voor de kust van Scheveningen.

Om groene waterstof te kunnen maken, zal zeewater op het platform omgezet worden in gedemineraliseerd water. Dit water wordt vervolgens door middel van elektrolyse omgezet in waterstof. Daarbij wordt stroom van wind gebruikt om deze groene waterstof te produceren.

Leren over de vervolgstappen richting grootschalige offshore productie

De pilot heeft als doel om ervaring op te doen met het integreren van werkende energiesystemen op zee en het vervaardigen van waterstof in een offshore omgeving. De groene waterstof zal worden bijgemengd met het gas en via de bestaande gaspijpleiding richting de kust getransporteerd worden. De 1 MW electrolyser zal maximaal 400 kilo groene waterstof per dag produceren.

René Peters, Business Director Gas Technologies TNO en initiator van het North Sea Energy Program: “PosHYdon zal ons veel leren over de te zetten vervolgstappen richting grootschalige groene waterstofproductie op zee. Groene waterstofproductie offshore maakt het ook mogelijk dat grootschalige windparken ver op zee ontwikkeld kunnen worden. Windenergie wordt dan direct omgezet naar groene waterstof en dat wordt vervolgens getransporteerd naar de kust middels bestaande gasinfrastructuur. Daardoor kunnen offshore windprojecten sneller gerealiseerd worden tegen significant lagere kosten voor de maatschappij. Ik ben dan ook erg blij dat we nu daadwerkelijk van start kunnen gaan met PosHYdon.”

Jacqueline Vaessen, Managing Director Nexstep, nationaal platform voor hergebruik en ontmanteling: “Samen met een aantal operators en TNO is dit idee zo’n jaar of twee geleden voortgekomen uit een brainstormsessie van de ‘Re-purpose’ werkgroep binnen Nexstep. Vervolgens hebben we gekeken wat de beste locatie zou zijn en zijn toen op de Q13a-A van Neptune Energy uitgekomen, aangezien dat platform al geheel middels groene stroom geëlektrificeerd is. Vervolgens begon het pionieren en het zoeken naar geschikte consortiumpartners. Deze toekenning is een kroon op het voorbereidende werk. Ik ben dan ook ontzettend trots dat PosHYdon de stap kan maken naar deze belangrijke operationele fase.”

Nieuwe consortiumpartners

De volgende partners zijn tot het PosHYdon-consortium toegetreden: Nel Hydrogen, InVesta, Hatenboer, Iv-Offshore & Energy en Emerson Automation Solutions. Eerder traden Nexstep, TNO, Neptune Energy, Gasunie, Noordgastransport, NOGAT, DEME Offshore, TAQA en Eneco toe tot deze groep. Eneco gaat de windprofieldata van haar 129 MW offshore windpark Luchterduinen leveren.

Partners in het Q13a-A platform zijn: Neptune Energy (operator and 50%), EBN B.V. (40%) en TAQA Offshore B.V. (10%).

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Category: Groene energie, Wind & Waterstof, Windenergie

Reacties zijn gesloten.