IJsselwind stopt plannen windenergie in Lochem

| 22 augustus 2017

Het College van B & W in Lochem (Gelderland) stelt de raad voor om IJsselwind geen vervolglening te verstrekken voor het plan voor 3 windmolens in het gebied de Mars/Twentekanaal. Er is namelijk onvoldoende draagvlak onder inwoners van de gemeente Lochem. B&W besluit dit na weging van het haalbaarheidsonderzoek dat IJsselwind heeft ingediend met het verzoek om een lening beschikbaar te stellen voor het vervolgproces.

 

Het haalbaarheidsonderzoek had tot doel de milieutechnische- financiële en maatschappelijke haalbaarheid te onderzoeken voor plaatsing van 3 windmolens en bestaat uit een draagvlakonderzoek, concept-milieueffectrapportage én businesscase inclusief participatiemodel.

Wethouder Duurzaamheid Trix van der Linden: “In februari van dit jaar hebben Brummen, Lochem en Zutphen gezamenlijk onafhankelijk onderzoek laten verrichten naar het draagvlak voor het windmolenplan in hun gemeenten en in de gemeente Voorst. De meerderheid van de ondervraagden in onze gemeente is tegen of sterk tegen. Ik vind dat we hiernaar moeten luisteren”.

Het draagvlakonderzoek is gehouden onder 7500 huishoudens die op 750 meter, 750 meter tot 2 kilometer en tot 5 kilometer van de beoogde windmolens wonen. Binnen 750 meter is 84% van de omwonenden tegen het initiatief. Onder direct omwonenden (inwoners die tussen 750 meter en 5 kilometer van de geplande windmolens wonen), zijn er grote verschillen tussen de gemeenten. In de gemeente Lochem is 45% tegen of sterk tegen. Bij huishoudens in de overige 3 gemeenten is wel een meerderheid voor de plannen, dus op macroniveau is sprake van draagvlak.

Vier lokale energiecoöperaties zijn georganiseerd onder de naam IJsselwind. De leden van deze coöperaties willen door met het plan. Het gaat om 2 windmolens van IJsselwind en 1 van het Waterschap. Ook het Waterschap wil door met het plan.

Nu uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de windmolens haalbaar zijn vanuit draagvlak, businesscase/ participatiemodel en ruimtelijke inpassing, is de kans aanwezig dat de windmolens op Zutphens grondgebied er alsnog gaan komen. “Zorgvuldige communicatie met alle betrokkenen blijft belangrijk”, aldus wethouder Van der Linden.

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.