initiatiefnemer Windpark Drentse Monden in Oostermoer: De agrarische sector is de voorloper van duurzaamheid

| 22 mei 2017

Er wordt in Europa veel over duurzaamheid gesproken. De energietransitie is in volle gang.  De Benelux  loopt daarbij bepaald niet voorop. Maar van de Nederlandse ontwikkelingen neemt de landbouw 42% voor zijn rekening. Om in 2020 14% (in 2023 16%) van de energiebehoefte duurzaam op te wekken steekt de agrarische sector op allerlei gebied zijn nek uit om de doelstelling te halen.

Denk hierbij aan zonnepanelen op daken van agrarische gebouwen, biovergisting, warmtekracht koppelingen, windturbines bij agrarische bedrijven enz. Laat ook de agrarische sector hiervan mee profiteren  is de mening van oud-landbouwinspecteur Ten Have die samen met een aantal agrariërs initiatiefnemer is van een grootschalig windpark in de provincie Drenthe. Annelies Bakker sprak uitgebreid met Ten Have over duurzame energie, het opslaan van overtollige energie en landbouwgronden.

-U houdt zich bezig met duurzame energie in Drenthe. Vertelt u eens…

In Drenthe zijn al geruime tijd plannen om windturbines te plaatsen, maar deze kwamen niet van de grond. In samenwerking met overige agrariërs hebben we de horizon verkent en onderzocht wat een toekomstig windpark voor de agrarische bedrijven en de lokale economie kan betekenen. Het opwekken van hernieuwbare energie levert locale economie en neveninkomsten voor hun bedrijf. Denk hierbij aan exploitatierendement, grondvergoeding en spin off door investering van verdient geld. Na een jaar samen praten in Exloërmond waren wij het er eind 2009 over eens. Deze kans voor een nieuwe economie in de regio moeten wij benutten.

Zeker omdat het volledig past in de maatschappelijk gewenste energietransitie en dit gebied één van de elf gebieden is met geschiktheid voor grootschalige windenergie. Inmiddels zijn wij 8 jaar verder en hebben in samenwerking met 120 agrariërs uit drie initiatiefgroepen een windpark vergund voor 45 windturbines verspreid over een oppervlakte van 70 km2. Deze drie initiatiefgroepen werken als een eenheid samen om windpark De Drentse Monden en Oostermoer te realiseren. Al jaren wordt samengewerkt met een landelijke burgercoöperatie om deelname van zoveel mogelijk omwonenden te realiseren. Er zijn windturbines vergund uit de 3 en 4 Megawatt klasse met een ashoogte tussen 119 tot 145 meter en een rotor (wieken) tussen 112 en 131 meter.

Door verdergaande verbeteringen worden deze turbines steeds stiller en productiever. Afhankelijk van de windturbine keuze kan jaarlijks per windturbine gemiddeld 10 – 15 miljoen kWh stroom worden opgewekt. Die kunnen volgens plan in 2020 voor 130.000 – 190.000 huishoudens stroom opwekken. Ze worden in lijnopstellingen zo ver mogelijk van woningen geplaatst, tussen de kaarsrechte woonlintstructuur in het gebied”.

Lees meer

Bron: Agro TV Nederland

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Onderhoud, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windturbinefabrikanten

Reacties zijn gesloten.