Kabelleveranciers werken samen aan ontwikkeling onderzees kabelsysteem voor 2 GW offshore aansluitingen

| 22 april 2020

© TenneT

TenneT is als offshore netbeheerder in Nederland en Duitsland verantwoordelijk voor de geplande 2 GW offshore-netaansluitingen IJmuiden Ver (NL) en LanWin en Balwin (DE). Aangezien een 2 GW offshore-netaansluiting nog niet bestaat heeft de netbeheerder kabelleveranciers gevraagd om hiervoor een onderzeese kabelsystemen te ontwikkelen.

Gezien de omvang van het windpark IJmuiden Ver en de afstand tot het dichtstbijzijnde aansluitpunt is gekozen voor een onderzees kunststof geïsoleerd kabelsysteem dat werkt op een spanningsniveau van 525 kV DC. Hiervoor is een nieuw gecertificeerd systeem nodig. TenneT wil deze tevens als standaard maken voor de overige 2 GW offshore aansluitingen.

TenneT heeft 8 kabelleveranciers gecontracteerd om het nieuwe onderzees kabelsysteem te ontwikkelen. De partijen zijn Hellenic Cables SA (Griekenland), LS Cable & System Ltd (Korea), Nexans Norway AS (Norway), Ningbo Orient Wires & Cables Co., Limited (NBO) (China), NKT HV Cables AB (Zweden), Prysmian Powerlink (Italië), Sumitomo Electronic Industries, Ltd (Japan) en Zhongtian Technology Submarine Cable Co., Limited (ZTT) (China).

Alle deelnemende kabelleveranciers ontwikkelen en testen het kabelsysteem binnen het tijdsbestek van de 2 GW-projecten en TenneT staat gedurende het gehele proces in nauw contact met hen. TenneT verwacht dat de ontwikkeling van het 525 kV DC onderzeese kabelsysteem in het voorjaar van 2022 zal resulteren in een gecertificeerd kabelsysteem. Het ontwikkelingsprogramma stelt zowel de ontwikkelaars als TenneT in staat om op tijd en kostenefficiënt een nieuw kabelsysteem op te leveren.

Kostenreductie en minimale ruimtelijke impact
Met het nieuwe 525 kV 2 GW-netconcept denkt TenneT tevens de productie- en installatiekosten te verlagen en de ruimtelijke impact te minimaliseren. Niet alleen voor het kabelsysteem zelf, maar ook voor het gehele netconcept, inclusief het High Voltage Direct Current (HVDC) offshore platform en het HVDC landstation. Naast een verlaging van de installatiekosten wordt ook een verlaging van de baggerkosten verwacht, omdat alle kabels in een enkele sleuf kunnen worden gelegd. Deze aanpak leidt ook tot minder platformen en landstations. Dit is niet alleen financieel interessant, maar zorgt er ook voor dat TenneT minder uitstoot veroorzaakt.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: Netaansluiting, Offshore windparken

Reacties zijn gesloten.