Kort geding tegen offshore windpark Vineyard Wind1 in de VS

| 22 november 2022

De Responsible Offshore Development Alliance (RODA) heeft een kort geding aangespannen tegen de door het nationale Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) verleende bouwvergunning voor het offshore windpark Vineyard Wind1. Met 800 MW vermogen is dit bij de kust van Massachusets geplande project het eerste commercieéle offshore windpark van de VS.

RODA, een nationale belangenvereniging voor bedrijven en associaties in de visserij, is bang dat het offshore windpark de ecologie van de oceaan aantast met nadelige gevolgen voor de visserij. Volgens RODA werd in 2019 in de VS door commercieéle vissers 4,65 miljoen ton vis en zeevruchten gevangen met een waarde van $ 5,5 miljard (Euro 5,5 miljard).

RODA maakt in het kort geding bezwaar tegen de vergunningsverlening omdat daarin niets is opgenomen hoe nadelige gevolgen van offshore windenergie voor de visserij vermeden, geminimaliseerd of gemitigeerd kunnen worden.

Het bezwaar richt zich ook op de werkwijze van BOEM bij de vergunningsverlening. Volgens RODA is de werkwijze niet in overeenstemming met de volgende wetten: Outer Continental Shelf Lands Act, National Environmental Policy Act, Clean Water Act, Endangered Species Act, Marine Mammal Protection Act, Merchant Marine Act and Adminitsrative Procedure Act. Bron: RODA

Tags: , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.