Ministerie Infrastructuur en Waterstaat stapt in een keer volledig over op duurzame energie

| 22 mei 2023

Bron: Eneco

Op de rand van de tweede Maasvlakte bouwde Eneco in opdracht van Rijkswaterstaat de afgelopen 1,5 jaar aan Windpark Maasvlakte 2. Inmiddels wekken de 22 turbines groene stroom op waarmee het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een keer volledig overstapt op duurzame energie.

De 22 windturbines van Windpark Maasvlakte 2 leveren jaarlijks 416 GWh duurzame stroom op. Dit staat gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse verbruik van 152.000 huishoudens. De helft van de groene stroom wordt ingezet om de energievoorziening van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (het ministerie waaronder Rijkswaterstaat valt) volledig te verduurzamen. Voor kantoren, maar ook voor 20 tunnels, 1143 bruggen, 5500 km snelwegverlichting.

De andere helft van de stroom wordt vanaf 2024 geleverd aan de ministeries Defensie, Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan het Rijksvastgoedbedrijf. Deze elektriciteit wordt onder andere verbruikt door defensiecomplexen, gevangenissen, rechtbanken en rijkskantoren.

Op deze manier draagt het park bij aan de verduurzaming van de overheid. Met de stroom van Maasvlakte 2 functioneert de Rijksoverheid straks voor 40% op groene energie. Dit is een belangrijke stap in de doelstelling om in 2030 voor het Rijk 100% hernieuwbare elektriciteit te gebruiken.

Begin 2022 startte Eneco met de bouw van dit windpark. Een uniek park, met 10 turbines op de dijk en 12 turbines op het strand, waarvan bij hoog water zelfs een deel met de voet in het water staat. Gebouwd met offshore technologie op een onshore locatie. De voorspoedige realisatie is mede mogelijk dankzij de nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf Rotterdam, het Rijksvastgoedbedrijf en de voortdurende afstemming met (lokale) belanghebbenden. Bron: Eneco

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.