Na de zomer oplossing probleem overlast windpark Houten

| 22 juni 2016

Omwonenden, Eneco en gemeente Houten presenteren na de zomer pas oplossingen voor geluidsoverlast windpark Houten welke in het najaar van 2013 is gerealiseerd. Afgelopen half jaar is in stilte gewerkt aan de problemen van geluidsoverlast. Na de zomer worden knopen doorgehakt en op 7 september zal tijdens een informatiebijeenkomst mogelijke oplossingen worden bekend gemaakt.

Te denken valt aan; het stilzetten van de windmolens in de nacht, geluidswerende maatregelen voor omwonenden etc. Tot die tijd hebben gemeente, bewoners en Eneco besloten de geheimhouding in stand te houden en dus geen toelichting te geven op verdere vragen.

Wethouder van Liere: “De insteek is dat we tegemoet komen aan de klachten die er zijn over geluidsoverlast, en tegelijk dat we de molens straks met meer rendement laten draaien. Wij denken nu dat deze twee doelen zich met elkaar laten verenigen.”

Vorige week werd er nog een interpellatiebedat gevoerd in de Houtense gemeenteraad, op verzoek van SGP en Inwonerspartij ITH. Die vroegen zich af wanneer er eindelijk vruchten te plukken zijn van het geheime overleg. Van Liere had aangegeven daarvoor drie maanden de tijd te willen. Het zijn er inmiddels al zeven. ,,Ik kan alleen maar zeggen dat we van ver moesten komen”, aldus de wethouder.

Wat hij wél openbaar wilde maken, is het feit dat de mysterieuze bromtoon die werd gehoord, en waarvan niemand de herkomst wist te herleiden, tóch valt toe te schrijven aan het windpark. De bron blijkt de molen die het dichtst op de woonwijken van Houten-Zuid staat.  Van Liere: ,,Hoe we het technisch op moeten lossen, weten we nog niet. We weten alleen, dat stilzetten van de molen dit probleem níet oplost.”

Bron: AD

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.