New York kondigt grootste gecombineerde aanbesteding voor duurzame energie ooit in VS aan

| 22 juli 2020

Block Island offshore windpark. Bron: AWEA

Vandaag heeft Andrew M. Cuomo, Gouverneur van New York, een gecombineerde aanbesteding voor 4.000 MW aan duurzame energie aangekondigd. Het is hiermee de grootste oproep voor duurzame energie ooit in de VS en is ingezet om klimaatverandering tegen te gaan en de economie en banen in de staat te doen groeien.

De staat New York wil in 2030 70% van de elektriciteit afkomstig laten zijn van duurzame energiebronnen.

2500 MW aan offshore wind & investeringen in haveninfrastructuur
De aangekondigde offshore wind tenderronde voor New York beoogt tot 2500 MW aan projecten. Het is de tweede ronde. In de eerste ronde van vorig jaar werd bijna 1.700 megawatt toegekend. De aanbesteding omvat tevens een strategie voor investeringen in de verbetering van de haveninfrastructuur van meerdere havens en vereist dat de offshore wind ontwikkelaars samenwerken met een van 11 voorgekwalificeerde havens in New York om belangrijke componenten op te slaan of te vervaardigen of van hieruit de operatie- en onderhoudsactiviteiten te coördineren. Deze ronde brengt de staat New York ongeveer halverwege haar offshore winddoel van 9.000 MW tegen 2035. Voor de investeringen in de havens zal ongeveer $ 400 miljoen aan zowel publieke als private financiering komen.

Biedingen voor deze gecombineerde offshore wind- en havenaanbesteding moeten op 20 oktober 2020 binnen zijn en de toekenningen en contracten zullen naar verwachting in het vierde kwartaal van 2020 worden bekend gemaakt.

1.500 MW aan duurzame energieprojecten op land
De gouverneur kondigde tevens de aanbesteding door de NYSERDA (New York State Energy Research and Development Authority) en de NYPA (New York Power Authority) van grootschalige duurzame energieprojecten op land, met een totaal vermogen van 1.500 MW, aan. Winnende projecten zullen versneld worden.

De aanbesteding (Fourth annual Renewable Energy Standard (RES) request for proposals- RESRFP20-1) vanuit NYSERDA vraagt om de ontwikkeling van voor Tier-1-in aanmerking komende duurzame energieprojecten die jaarlijks 1,6 miljoen MWh zullen genereren. Deze ronde is voor projecten die gecertificeerd kunnen worden als Tier 1 hernieuwbare technologie en op 30 november 2022 commercieel operationeel zijn, met de optie tot verlenging tot 30 november 2025.NYSERDA lanceerde de , RESRFP20-1 Deze ronde gaat op 5 augustus open. De winnaars worden naar verwachting begin 2021 bekend gemaakt.

De aanbesteding vanuit NYPA vraagt om de ontwikkeling van duurzame projecten die een jaarlijkse productie van maximaal 2 miljoen MWh of meer zullen opleveren. In aanmerking komende technologieën omvatten fotovoltaïsche zonne-energie en wind en mogen een optie bevatten om te koppelen met energieopslag. Projecten moeten aansluiten op de staat New York en hebben een productiecapaciteit die valt in de categorie van 20-25 MW of 100 MW of meer. De geselecteerde projecten moeten tussen 2021 en 2024 online komen. De winnende bieders zullen eind 2020 worden aangekondigd.

De on- en offshore aanbestedingen, in combinatie met concurrerende financieringsmogelijkheid voor de havens, moeten naar verwachting ongeveer $ 7 miljard aan directe investeringen stimuleren en ongeveer 4.500 parttime en volledige banen creëren. Het totale project moet naar verwachting jaarlijks ongeveer 12 MWh gaan opwekken. Rekening houdend met de waarde van vermeden koolstofemissies, wordt verwacht dat de aanbestedingen een gecombineerde nettowinst van $ 3 miljard gaan opleveren over de 20 tot 25 jaar looptijd van de projecten.

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.