Nieuw Europees topcentrum voor onshore en offshore windenergie

| 22 september 2023

Negen onderzoeksinstituten en universiteiten hebben vorige week een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de oprichting van een Europees topcentrum (EuCoE) voor windenergie. Doel van de samenwerking is het Europese leiderschap op het gebied van onderzoek naar onshore en offshore windenergie te versterken.

De ondertekenende organisaties, die allen lid zijn van het European Energy Research Alliance Joint Programme Wind (EERA JP Wind), zijn SINTEF, DTU, ForWind, TNO, Fraunhofer, ORE Catapult, CENER, CIEMAT en NTNU.

Europees onderzoek naar windenergie wint momentum

Samenwerking is de basis om de ambitieuze doelen te halen voor de windenergie van de toekomst. De EuCoE wordt het platform waar private en publieke financiering samenkomen, de onderzoeksbehoeften van zowel de academische wereld als de industrie worden gedefinieerd en de projecten worden geformuleerd die de nodige oplossingen zullen opleveren.

“Het is de eerste keer dat onderzoeksinstituten uit zes verschillende Europese landen overeenkomen om een dergelijk initiatief te nemen. We kijken uit naar wat er nodig is, niet alleen in de komende twee of drie jaar, maar ook in de komende twee of drie decennia,” zei Ignacio Martí, coördinator van de European Energy Research Alliance Joint Programme Wind (EERA JP Wind), bij de ondertekening tijdens het JP Wind Innovation Forum in Amsterdam.

Henk Jan Vink, Managing Director, TNO Energie- en Materialentransitie: “Door op Europees niveau als onderzoeksinstituten en industrie nog meer samen te werken, kunnen we de uitdagingen waar de windsector in Europa voor staat nog beter aanpakken. Het is een boost voor het windenergieonderzoek van TNO en voor de Nederlandse offshore windsector.”

Negen Europese onderzoeksinstituten en universiteiten

“De ondertekening van dit memorandum van overeenstemming toont de betrokkenheid van de onderzoekscommunity,” benadrukt Stephan Barth, lid van de EERA JP Wind Stuurgroep en medeondertekenaar aan de kant van ForWind. “De wensen van de industrie en de noodzaak om het gebruik van windenergie op land en op zee in Europa te laten groeien, zijn enorm groot.”

De ambitie van het European Centre of Excellence is om Europa’s leiderschap op lange termijn in onderzoek naar windenergie te versterken door middel van effectieve coördinatie, samenwerking en een hefboomwerking op de financiering. De activiteiten zullen naar verwachting bestaan uit gezamenlijke onderzoeksprojecten binnen een medegefinancierd onderzoeksprogramma.

“We zijn behoorlijk succesvol geweest in het ontwikkelen van onderzoek in Europa en zouden op de gebruikelijke manier verder kunnen gaan,” erkende John Olav Tande, EERA JP Wind Subprogramme Manager en medeondertekenaar aan de kant van SINTEF. “Maar nu ligt de lat hoger en hebben we nog hogere ambities om Europa’s positie als voorloper op het gebied van offshore-windenergie niet alleen vast te houden maar ook te vergroten.” Bron: TNO

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.