Nieuwe software in windturbines Windpark N33 moet bijgeluid verminderen

| 22 juli 2021

Windpark N33Deze week is na allerlei testen, nieuwe software in de windturbines van Windpark N33 bij Meeden in de provincie Groningen. Dit moet het bijgeluidgeluid van de turbines reduceren zodat deze niet meer hoorbaar is voor omwonenden. 

Windpark N33 bestaat uit de twee deelparken Windpark Eekerpolder (RWE) en Windpark Vermeer (Yard Energy). In totaal staan hier 35 windturbines van Siemens Gamesa, type DD-130 R19 met 4,2 MW opgesteld vermogen. Het gaat om 27 windturbines in het noordelijke deelgebied (RWE/Yard Energy), 4 windturbines in het middelste deelgebied (Yard Energy) en 4 windturbines in het zuidelijke deelgebied (Yard Energy).

Sinds de start van de testfase van het windpark heeft RWE diverse meldingen van geluidshinder voor Windpark Eekerpolder ontvangen. Vanuit de omgeving is aangegeven dat een hinderlijk brommend geluid werd waargenomen.

Onderzoek en appmeldingen

In de afgelopen maanden heeft onder meer onderzoeksbureau Arcadis in opdracht van RWE continumetingen uitgevoerd bij het windpark Eekerpolder. Bij de uitgevoerde metingen is het geluid continu gemeten en gemonitord in relatie tot windsnelheid, windrichting en vermogen. Daarnaast zijn alle windturbines tijdens de nachtelijke uren (22:00- 7:00 uur) in vermogen teruggezet naar een vermogensniveau waarbij de turbines niet het maximale windturbinegeluid konden produceren, zo meldt RWE.

Daarnaast konden omwonenden via een app meldingen doen van geluid. Dankzij die metingen en de app-meldingen is een groot aantal analyses uitgevoerd waardoor aanpassingen en nieuwe optimalisaties konden worden doorgevoerd om die vervolgens weer opnieuw te (kunnen) testen. Aan de hand van deze informatie heeft de windturbineleverancier nieuwe instellingen doorgevoerd in beide deelparken.

Resultaat monitoren

De komende periode worden er continumetingen uitgevoerd om het effect van de aangepaste instellingen te bepalen. Zo wordt er gekeken hoe de turbines zich gedragen bij wisselende weersomstandigheden. RWE zal het gemeten geluid 24/7 vastleggen. Het energiebedrijf roept daarbij omwonenden op om meldingen blijven te doen wanneer dit nodig is. De uitkomsten hiervan worden terug gegeven aan de windturbineleverancier. Bron: Windpark N33

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.